353. Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?
Dinsdag 21 februari 2012, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb jij te lijden in Mijn naam en die van Mijn geliefde Vader. Jij moet sterk zijn want deze boodschappen zullen in sommige kringen verontwaardiging uitlokken terwijl zij andere zielen zullen inspireren en sterkte geven.

Mijn Heilig Woord werd tijdens Mijn leven op aarde verworpen door geleerde mannen. 

Ik werd als een bedrieger weggestuurd door de priesters en door hen die beweerden heilige mannen te zijn.

Zij hebben gelijk, diegenen onder jullie die zeggen dat de behandeling die Mijn deel werd, barbaars was, dat de mensen die toen leefden ongeschoold waren, ruw en gemeen en dat zij wreed waren in hun behandeling tegenover Mij, hun geliefde Verlosser.

Sommigen mogen zeggen dat zij onwetend waren en niets kenden omtrent de Heilige Schriften. Maar dat is niet waar. Want zij die in de wereld van vandaag leven, al hebben zij een betere opleiding  genoten en bezitten zij meer kennis, zijn niet anders.

Zij die ten volle vertrouwd zijn met de Heilige Bijbel en waarvan jullie zouden verwachten dat zij alert zouden zijn voor de leer daarin, zijn blind voor de waarheid.

Want ondanks al hun begrijpen van Mijn Vaders Heilige Boek hebben zij het nagelaten zich voor te bereiden op de tijd dat Ik zal wederkeren.

Wanneer dachten zij dat hun deze tijd zou verleend worden?

De tijd voor Mijn Tweede komst op aarde komt snel naderbij.

Toch heeft de mensheid zich niet voorbereid op Mijn komst.

Zelfs Mijn gewijde dienaars spreken niet over het belang van deze aller glorierijkste gebeurtenis. Waarom is dat?

Hebben jullie niets geleerd? Wat is het dat Ik moet doen?

Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en waarom denken jullie dat die tijd niet nabij is? Wat is het dat jullie blind maakt en jullie oren afsluit voor de klank van Mijn stem?

Laat jullie dekmantel van goud, zilver en rijkdom vallen en erken dat jullie zonder Mij niets zijn.

Zonder Mijn genaden kunnen jullie je zielen niet voorbereiden op Mijn glorierijke terugkeer. Mijn geliefde Vader zend altijd profeten om Zijn kinderen voor te bereiden. Hij heeft dat gedaan sinds de tijd begon.

Waarom verwerpen jullie dan Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

Ik smeek jullie naar Mij te luisteren.  

Ik kan jullie niet bevelen te luisteren, want jullie hebben een vrije wil gekregen.

Ik kan jullie nooit dwingen of het bevel geven om actie te ondernemen. Want dat is onmogelijk. Mijn Vader zal zich nooit inlaten met jullie vrije wil.

Maar Hij zal nooit aarzelen jullie te waarschuwen, te leiden en jullie zielen te overstromen met genaden om jullie sterk te maken.

Want aan hen die hun hart openen zal Hij de gave van de Heilige Geest geven.

Zij die schuldig zijn aan hoogmoed, religieuze gewichtigdoenerij en arrogantie zullen het niet mogelijk vinden om hun hart open te stellen omdat het hun ontbreekt aan de belangrijkste van alle eigenschappen. Nederigheid.

Zonder nederigheid en edelmoedigheid van hart kunnen jullie niet dicht bij Mijn Heilig Hart komen.

Kom tot Mij, kinderen. Laat Mij jullie opnemen in Mijn kudde zodat Ik jullie als een goede herder in veiligheid kan brengen.

Jullie Jezus

Verlosser van de Mensheid