352. God de Vader: Jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie.
Dinsdag 21 februari 2012, 24.30 u.

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek met jou vannacht in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.

Mijn dochter, de tijd is gekomen om het eerste zegel te verbreken en hoe bedroeft Mij dat.

Ik heb beloofd dat Ik, alvorens dat gebeurt, al diegenen die in Mij geloven Mijn Zegel van Bescherming zal geven op hun voorhoofden.

Kinderen, nu geef Ik jullie een laatste kans om op te staan en te beslissen.

Jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie.

Tot hen die Mijn Heilig Woord verwerpen dat gegeven wordt aan deze eindtijdprofeet, jullie moeten naar Mij luisteren terwijl Ik nu spreek.

Ik geef jullie de profeten om jullie te leiden.  

Waarom verwerpen jullie Mijn liefde?

Waarom laten jullie twijfels toe die de waarheid voor jullie verblinden?

Hoezeer Ik jullie ook bemin, er is nog maar weinig tijd en jullie zullen in enkele seconden moeten beslissen over jullie eigen lot. Want te zijner tijd zal Mijn geduld op zijn.

Negeer Mijn oproep en jullie zullen het moeilijk hebben om Mij te vinden in de komende woestenij. Indien jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden zullen jullie altijd binnen Mijn bescherming zijn.

Die bescherming zal jullie families overdekken.

Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn Zegel van Liefde te schenken.

Daarna zullen jullie, alleen en zonder toeverlaat om op te steunen, het ontmoedigende van de Grote Verdrukking die zich manifesteert,  onder ogen moeten zien.

Ik zal jullie nooit dwingen, kinderen, om Mij te beminnen. Dat is jullie keuze en, natuurlijk, liefde kan enkel van het hart komen.

Ik strek nu Mijn hand van liefde uit. Indien jullie Mij kennen zullen jullie Mij herkennen.

Als jullie zeggen Mij te kennen, maar Mijn gebaar van liefde en bescherming afwijzen, dan kennen jullie Mij helemaal niet.

Mijn kinderen, blijf dicht bij Mij, want het eerste zegel werd eindelijk geopend.

De aarde zal beven op verschillende plaatsen in de wereld en dan zullen jullie niet meer twijfelen.

Omdat Ik jullie bemin zal Ik nadien wachten op jullie antwoord.

Verwerp nooit Mijn profeten, want dan verwerpen jullie Mij.

Bespot of doe Mijn profeten kwaad en jullie doen hetzelfde aan Mij.

Want het is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen.

Het zou veel beter zijn helemaal niets te zeggen en stil te blijven in geval van twijfel.

Nu is het de tijd voor de profetieŽn om bewezen te worden.

Velen zullen beschaamd ter aarde neervallen en spijt hebben wanneer zij zullen zien hoe hun verwerping van Mijn boodschappen, door Mijn eindtijdprofeten, Mij in tweeŽn hebben gescheurd.

Hoe hun veroordeling en ridiculisering van Mijn heilig woord een voorwerp van spot hebben gemaakt.

Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te door te slikken en hoe de leugens van de valse profeten en toekomstvoorspellers hun het oppervlakkige comfort gaven dat zij zochten.

Hoe ver zijn Mijn kinderen van Mij afgedwaald.

Hoe ondankbaar zijn ze.

Tot diegenen die Mij kennen, en Mijn Zegel aanvaarden, weet dat jullie eeuwig leven zullen hebben.

Jullie hebben nooit aan Mijn woord getwijfeld, omdat jullie nederigheid en kinderlijke liefde voor Mij ervoor zorgden dat jullie geen intellectueel geredeneer toelieten dat jullie oren voor de waarheid zou afsluiten.

Zo vele van Mijn ware profeten die tot jullie gezonden werden in de laatste twintig jaren werden bespot, misbruikt, gekweld en in de wildernis gedreven.

Tot jullie allen die Mijn boodschappen belasterd hebben, jullie moesten beschaamd zijn.

Maar jullie verafgoodden de valse profeten en bogen voor hen neer.

Aan jullie vraag Ik, voor welke God buigen jullie?

Jullie weten wie jullie zijn. Het is tijd voor jullie om de waarheid onder ogen te zien.

Want jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen herkennen, zijn jullie verloren.

Tot diegenen die Mijn stem horen, volg Mij en help Mij om Mijn restkerk op aarde op te bouwen.

Ik zal jullie doorheen de verwarring leiden die door de Antichrist zal gehanteerd worden.

Jullie zullen de kwelling niet ondergaan die op diegenen zal neerkomen die weigeren om valse idolen te verwerpen, hebzucht, materialisme en machtshonger.

Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om te luisteren.

Ik vraag jullie, open jullie ogen voor het te laat is.

Jullie geliefde Vader

God, de Allerhoogste