351. God de Vader: Sta op nu en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God
Maandag 20 februari 2012, 12.20 u.

Mijn geliefde dochter, Mijn hart zwoegt van verdriet omwille van de zonden van Mijn kinderen.

Zoals bij elke liefhebbende Vader breekt Mijn hart in twee door hun boosaardige haat voor elkaar. Het is als een zwaard dat Mijn hart doorboort en niet zal weggaan.

Ik ben God, de Allerhoogste, die omwille van de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb, voortdurend moet lijden totdat het Nieuwe Paradijs op aarde zich ontvouwt.

Dan zullen jullie, Mijn kinderen, samen verenigd zijn in harmonie met Mijn Heilige Wil.

Totdat dat gebeurt kan er geen vrede op aarde zijn.

Alleen wanneer de duivel en zij die slaafs de leugens volgen die hij voorspiegelde, vernietigd zijn, kan de wereld eindelijk rustig worden.

Mijn dochter, zeg aan Mijn kinderen dat Ik geen genoegen schep in de gedachten Mijn kinderen te straffen, want Ik bemin hen. Zij zijn van Mij, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de duivel hun zielen bedorven heeft is een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.

Ik verlang jullie allen, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en begrijpen, mee te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde.

Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal zijn en dat jullie zullen beschermd worden.

Want nu laat Ik het Zegel van Mijn Liefde en Bescherming na.

Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van hen die ontberingen in jullie landen willen brengen. Mijn Zegel is Mijn belofte van Redding. Met dit zegel zal Mijn macht  doorheen jullie stromen en geen kwaad zal jullie treffen.

Dat is een wonder, kinderen, en zij die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun harten, kunnen gezegend worden met deze goddelijke gave.

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God. Bid dit kruistochtgebed

(33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel.

En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet ! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol

geschapen heeft. Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één

onder jullie die minder bemind wordt dan een ander. Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet

één ! Blijf a.u.b. elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden ! Op zekere dag

zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.

Jullie liefhebbende Vader in de Hemel

God de Allerhoogste