349. Europese landen zullen zwichten voor de dictatuur, net zoals in de tijd van Hitler
Zaterdag 18 februari 2012, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn intentie om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen wanneer de hand van Mijn Vader weldra zal neerkomen om de mensheid te straffen omwille van haar boosaardigheid, en om verschrikkelijke gruweldaden te voorkomen,  begaan door zondaars die veel landen willen vernietigen.

Jullie zullen allen beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid betreft de anderen.

Let nu op hoe Europese landen zwichten voor de dictatuur net zoals ten tijde van Hitler. De plannen van de wereldgroep zijn opgemaakt om elk land van Europa over te nemen.

Babylon zal omvallen zoals voorzegd.

De beer en de rode draak zullen ten oorlog trekken net zoals geprofeteerd.

Rome zal de zetel worden van een kwaadaardig regime en heerschappij.

Italië zal ten onder gaan.

Griekenland zal de katalysator zijn die zal dienen als excuus om Babylon ten val te brengen.

Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.

Gebed kan de kwelling van Mijn arme kinderen verzachten die zullen gedwongen worden om te bedelen voor het voedsel dat ze in hun mond steken.

Zij zullen als kinderen behandeld worden maar zij zullen vertrapt worden wanneer zij  tot slaven gemaakt worden van de wereldgroep die in tandem samenwerkt met  Europese leiders.

Het zijn verraders, allemaal, niet alleen van diegenen die zij dienen, maar van God, Mijn Almachtige Vader.

Zijn naam wordt gehaat door deze groep die alle eerbetoon voor Hem in hun landen verbannen hebben. Daarvoor zullen zij lijden.

Zij zullen gestraft worden en tegengehouden om hun boosaardige zending te volbrengen.

De toorn van Mijn Geliefde Vader heeft een tot nu toe ongekende hoogte bereikt, nu de opkomst van de Rode Draak op handen is.

Zoveel verwoesting, kinderen.

Zoveel machtshonger en heerszucht.

Zoveel haat voor Mij, hun Goddelijke Redder.

Satans vier boodschappers zijn neergestreken en werken nu binnen deze groepen.

Deze gemene en machtige leiders staan onder de controle van de Antichrist die nu zeer actief is. De Antichrist runt een zeer brede organisatie.

Ze zijn zo sluw dat weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.

Mijn kinderen, zij zullen proberen de macht over te nemen en al hun plannen zullen zich lijken te ontvouwen.

Maar net dan zal Mijn Vader tussenkomen.

Wee diegenen die de toorn van Mijn Vader zullen trotseren.

Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te beven indien zij niet onmiddellijk berouw tonen.

Zeer weinigen onder jullie, kinderen, kennen de waarheid omdat veel van deze mensen de controle hebben over de nieuwsberichten waarvan jullie geloven dat ze de waarheid bevatten.

Jullie hebben geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.

Die organisaties die jullie beschouwen als verantwoordelijk en die zich bekommeren om  landen, zijn in feite zelf de groepen die door de Antichrist gerund worden.

De naties die jullie beschouwen als zijnde kwaadaardig worden geslachtofferd en als pionnen gebruikt zodat zij – in hun plaats - naar de buitenwereld toe kwaadaardig  lijken.

Jullie moeten niet altijd geloven wat jullie wordt voorgehouden in de naam van de gerechtigheid.

Bid vurig voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen zullen vertrapt worden.

Bid opdat de Waarschuwing hun actie zal uitstellen en bid om de impact te verzwakken van het plan dat beraamd is om een einde te maken aan jullie rechten op jullie geld, jullie voedsel en jullie recht om het christelijk geloof  en andere religies die Mijn Vader eren, in praktijk te brengen

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder van de mensheid