348. De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie snijden de band met mijn hart door.
Vrijdag 17 februari 2012, 15.30 u.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Engelen, de Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

O hoe ween Ik vandaag, nu Ierland, het land dat mij, hun geliefde Moeder, het meest was toegewijd, ten prooi valt aan de duivel.

Grote duisternis is over dit land gekomen. Zo velen hebben hun geloof verloren, net zoals er velen hun hart hebben afgekeerd van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Mijn kinderen in Ierland hebben de duivel toegestaan hun harten tot steen te maken.

Zij die mijn Zoon beminnen, lijden bij het zien van het secularisme dat de controle heeft genomen over dit eens zo heilige land.

Er worden nu pogingen ondernomen om abortus te introduceren en indien dit zou gebeuren zal dat mijn Dierbare Zoon diep beledigen.

Mijn kinderen, indien jullie abortus in Ierland zouden toelaten, zullen jullie de band doorsnijden die jullie zo dicht aan mijn hart bracht.

Zoveel mensen in Ierland beledigen mijn Zoon nu door de oneerbiedigheid tegenover Hem.

Ik word ook niet langer verdragen en mijn naam wordt vernederd.

Kinderen van Ierland, gekozen als bijzondere zielen om het woord van mijn Vader mee te delen aan de hele wereld, jullie moeten naar mij luisteren.

Bid, bid, bid opdat deze plannen om abortuswetten te introduceren niet zouden plaatsvinden.

Zou dit wel gebeuren, dan zal Ierland in mijn Vaders Koninkrijk veel gunsten verliezen.

De zonde van abortus is de zwaarste zonde in de ogen van mijn Vader. Het is de ergste soort genocide.

Jullie moeten dat kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten het nu doen of de laatste goddelijke schakel die versterkt dient te worden zal in de plaats daarvan verzwakt worden. Jullie moeten opstaan, kinderen en jullie Katholieke en Christelijke geloof opeisen voordat het van jullie wordt afgenomen.

Sta niet toe dat zij die de macht hebben met jullie spotten wanneer jullie het heilig woord van God verkondigen.

Deze duistere geest heeft nu niet alleen jullie land bedekt, maar ook de heiligdommen waarin ik verondersteld wordt vereerd te worden. Ik ween van verdriet wanneer ik mijn geliefd Ierland langs de kant van de weg zie vallen.

Toch is er hoop, kinderen. Maar jullie moeten je nu verenigen, in groten getale, om jullie geloof te verdedigen.

Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar jullie Christelijke geloof op te geven. Red jullie land van socialisme en seculiere dictaturen.

Zij zullen pleiten voor de rechten van de burgers, maar zullen precies die rechten die zij beweren te beschermen, ontkennen met inbegrip van het recht om te bidden.

Zij zullen jullie dwingen om, volgens de wet, het recht te aanvaarden om ongeboren kinderen te vermoorden.

Bedenk dat elke ziel liefdevol door God de Almachtige Vader geschapen werd.

Elke mens die kiest voor abortus of helpt bij de uitvoering van die slechte daad van abortus, begaat een doodzonde.

Bid, bid, bid mijn kruistochtgebed voor Ierland (32)

O Moeder van Redding

Bid voor uw kinderen in Ierland opdat de zondige daad die abortus is,

verhoed worde om bij ons opgelegd te worden.

Bescherm deze heilige natie om niet dieper neer te zinken in vertwijfeling

die veroorzaakt wordt door de duisternis die ons land bedekt.

Bevrijd ons van de duivel

die uw kinderen die nog moeten geboren worden, wil vernietigen.

Bid opdat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren

naar diegenen die uw Zoon beminnen

zodat zij de leer van onze Heer Jezus Christus zullen volgen.

Amen

Ga nu, mijn kind, en zeg aan mijn kinderen in Ierland dat zij sterk moeten zijn. Zij moeten opkomen voor wat juist is.

Zij moeten nooit bevreesd zijn om de waarheid te verkondigen, het Heilig Woord van God, hoe moeilijk dat ook mag zijn.

Jullie geliefde Koningin van de Hemel

Moeder van Redding