347. De Boosaardige Groep bedient zich van de grootste leugen om de controle over landen te bemachtigen
Donderdag 16 februari 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen - al Mijn volgelingen – zeggen om zich te verenigen en in gebed een beschermende ketting te vormen.

Door jullie als broers en zussen met elkaar in gebed te verenigen voor deze verloren kinderen, die rondzwerven op zoek naar liefde voor Mij maar die geen vrede in hun zielen kunnen vinden, kunnen jullie hen redden.

Zij hebben het nodig dat jullie voor hen bidden want De Waarschuwing zal deze arme zielen niet bekeren. Jullie, Mijn trouwe volgelingen, geven Mij de vertroosting die Ik nodig heb wanneer Ik de verschrikkelijke pijn en tegenspoed zie die Mijn kinderen in bijna elk deel van de wereld ondergaan.

Deze boosaardige groep, bestaande uit enkele van ’s werelds machtigste elite, bedient zich van de grootste leugen door hun vrijwillig samenzweren om de controle te verwerven over landen in het Midden Oosten, Europa en de VS.

Hun plan ontsluiert zich voor jullie ogen. Zien jullie dat niet? Het heeft tientallen jaren geduurd om dat plan op te zetten.

Elk van Mijn kinderen moet ten allen tijde waakzaam zijn.

Sta hen niet toe jullie landen over te nemen. Bied weerstand tegen hen.

Geld is hun wapen van bedrog. De ineenstorting van jullie banksysteem wasopzettelijk. Nu gaan zij verder om de volgende fase van hun plan te voltooien.

Mijn kinderen, jullie kunnen die ontwikkeling stopzetten door jullie gebeden.

Mijn Vader is al hindernissen op hun weg aan het plaatsen.

Mijn volgelingen overspannen vele landen. Nu moeten jullie je met elkaar in gebed verenigen om de Europese leiders te stoppen, waarbij er sommigen een beslissende rol spelen om door hun kwaadaardige wegen vreselijke ellende te brengen over onschuldige mensen.

Ik smeek jullie dit Kruistochtgebed (31) te bidden om hen te stoppen.

O Mijn Jezus,

laat mijn gebed Uw Heilige Geest afsmeken

om zich uit te storten over die leiders die gedreven worden

door begeerte, gierigheid, hebzucht en hoogmoed,

om de vervolging van Uw onschuldige kinderen te stoppen.

Ik vraag U te verhinderen dat armoede, honger en oorlogen Uw kinderen verslinden.

En ik bid dat de Europese leiders hun harten zouden openen

voor de waarheid van Uw liefde. Amen.

Mijn dochter, de ketting van gebed zal wijd en zijd verspreid worden en de kracht van de Heilige Geest zal helpen om deze mensen, die de macht hebben om het lijden te beëindigen, af te stoppen en hun handelingen tot staan te brengen.

Verspreid Mijn woord om bekering te verspreiden.

Mijn tijd om te komen regeren is nabij. Bijgevolg zal er niet voldoende tijd zijn om alle zielen te redden.

Doe al wat jullie kunnen voor Mij, jullie Jezus die jullie allen bemint en koestert.

Wij moeten samenwerken, kinderen, voor het welzijn van heel de mensheid in onze strijd om de antichrist en zijn gruwelijk plan van misleiding te verhinderen.

Hoop, liefde en gebeden, kinderen. Dat is wat Ik van jullie verwacht.

Ik dank jullie voor al jullie trouw en gehoorzaamheid.

Jullie hebben nog niet gezien, jullie hebben geloofd. Eens hebben jullie Mijn stem gehoord, door deze boodschappen, en jullie hebben Mij (h)erkend.

Jullie waren in staat dat te doen omwille van de Heilige Geest die in jullie zielen heerst.

Jullie moeten die grote gave delen zodat jullie al je geliefden kunnen meebrengen in Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.

Ik bemin jullie allen en ieder in het bijzonder. Jullie geven Mij zulk een troost en vreugde.

Jullie geliefde Jezus