344. De Heilige Bijbel wordt niet ten gunste van deze boodschappen opzij geschoven
Zondag 12 februari 2012, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gemist gisteren. Ik maakte je tijdens de nacht wakker, weet je het nog? Je was te moe, maar hoe verlangde Ik ernaar toen met jou te spreken.

Vandaag moet Ik er bij jou op aandringen om de wereld te zeggen dat de oorlogsdreiging escaleert en dat, tenzij meer van Mijn volgelingen bidden, een nucleaire oorlog zal uitbreken.

Dat is nabij en gebed kan dit afwenden samen met de hand van Mijn Eeuwige Vader.

Ik heb meer van Mijn volgelingen nodig om Mijn Heilig Woord te verspreiden dat aan heel de mensheid gegeven wordt voor het welzijn van jullie zielen.

Jij, Mijn dochter, wordt aangevallen door diegenen die zeggen dat het heilig Boek van Mijn Vader ten gunste van deze boodschappen opzij geschoven wordt. Dat is niet waar.

Mijn boodschappen vandaag dienen om de leer vervat in de heilige Bijbel te bekrachtigen omdat zo velen in de wereld van vandaag niet meer weten wat daarin staat.

Dan zullen zij evenmin de waarschuwingstekens van de eindtijd kennen tenzij Ik ze nu aan jou openbaar.

Waarom is dat? Ik moet jullie zielen klaarmaken voor Mijn Nieuw Paradijs. Heb nooit het gevoel dat Ik jullie op een ander pad breng.

Want er is slechts één pad naar het Paradijs en Ik ben Degene die jullie naar haar poorten zal geleiden.

Luister naar Mijn woord.

Luister naar Mijn oproep.

Ga met Mij verder met jullie hoofden omhoog, zonder angst in jullie harten terwijl Ik Mijn leger leid om Mij te helpen Mijn Koninkrijk op aarde terug te winnen.

Jullie geliefde Jezus