343. Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het openbaar verbieden
Zondag 12 februari 2012, 10.30 u.

Mijn kind, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik zie hoe velen proberen om de verering van Mijn geliefde Zoon uit te roeien.

Ik heb je eerder al gezegd dat de strijd is begonnen. In Engeland zijn reeds plannen opgestart om het bidden tot God de Vader en Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in het openbaar te verbieden.

Dat is nog maar het begin. Zeer spoedig zal het opgelegd worden in scholen en andere openbare plaatsen totdat het onwettig zal worden om te bidden in kerken die aan Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn toegewijd.

De haat tegenover Mijn Zoon onder de mensen en bij diegenen die hoge posten bekleden houdt in dat zij al zullen doen wat zij kunnen om de openlijke uitoefening van het christelijke geloof te verbieden. Zij die Mijn Zoon haten zeggen dat zij niet in Mijn Zoon geloven. Maar hoe kunnen zij zoveel haat tonen voor iemand waarin zij niet geloven?

Hun verachting voor Mijn Zoon zal duidelijker worden wanneer andere landen Engeland zullen volgen om het openlijk uitoefenen van het christelijke geloof te verbieden.

Het vereren van Mijn Zoon zal een misdrijf worden.

Andere geloofsovertuigingen die in God de Vader geloven zullen ook lijden.

Maar zij zullen niet zoveel lijden als de rooms-katholieke Kerk en andere christenen.

Hun lijden zal intens worden. 

Bid kinderen om veel van dat kwaad af te wenden nu het meer en meer zichtbaar wordt.

Zij die beweren niet in Mijn Zoon te geloven zijn zo lang verborgen gebleven.

Nu zullen zij vol zelfvertrouwen opstaan en Mijn Zoon vervolgen door Zijn volgelingen te doen lijden.

Bid vurig, kinderen, om jullie geloof te beschermen en jullie recht om Mijn Zoon openlijk te eren zonder jullie te moeten schamen.

Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (29) om de uitoefening van het christelijk geloof te beschermen:

O Mijn Heer Jezus Christus,

Ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen.

Ik smeek U om diegenen te vergeven die in hun ziel haat jegens U koesteren.

Ik bid opdat atheïsten hun verharde harten zouden openen tijdens Uw grote barmhartigheid en dat Uw kinderen die U beminnen, U kunnen eren met waardigheid en boven alle vervolging uitstijgen.

Alstublieft, vervul al Uw kinderen met de gave van Uw geest zodat zij moedig kunnen opstaan en leid Uw leger in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn valse beloften. AMEN

Ga in vrede, Mijn kind, en zeg de wereld zich klaar te maken voor deze grote ongerechtigheid. Dank je om Mijn oproep van vandaag te beantwoorden.

Maria, Koningin van alle engelen

Moeder van Redding