342. Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.
Zaterdag 11 februari 2012, 11.30 u.

Mijn dochter, de oorlogen escaleren overal en weldra zal de hand van Mijn Vader ingrijpen om dit kwaad een halt toe te roepen. Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn klaar en het zal nu niet lang meer duren voor Mijn Grote Barmhartigheid aan eenieder van jullie zal gegeven worden.

Wees nooit bang voor de werken van de antichrist wanneer jullie, geliefde kinderen, de kracht in jullie hebben om zijn greep op de wereld door jullie gebeden te verzwakken. Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige plaatsvervanger,

Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.

Mijn dochter, verleden jaar vertelde Ik je over de samenzwering binnen de gangen van het Vaticaan.

Een plan om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vernietigen werd in het geheim beraamd op de 17de maart 2011 en dat zal verwerkelijkt worden want het werd voorzegd.

Verspreid Mijn heilig woord naar alle kanten van de wereld en zorg ervoor dat de geprinte versies van Mijn boodschappen bekend worden in zoveel mogelijk landen.

Je wordt geleid, dus doe wat het beste is. Vraag Mij in gebed om hulp te zenden en dat zal geschieden.

Jullie Jezus