341. God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel van een kleine kastijding voor De Waarschuwing.
Vrijdag 10 februari 2012, 19.50 u.

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.

Mijn geliefde dochter, Ik kondig vandaag aan dat al de voorbereidingen afgerond zijn voor de grote barmhartigheid van Mijn Zoon. Alstublieft, licht Mijn kinderen in betreffende hun plicht om te bidden voor al de zielen die zich afgewend hebben van Mij, hun Eeuwige Vader. Jullie alleen, kinderen, kunnen helpen om deze zielen te redden.

Ik wil jullie ook inlichten dat er een aantal aardbevingen zullen gevoeld worden wanneer Ik een kleine kastijding doe neerkomen om die boosaardige zielen te straffen die hun landgenoten kwellen.

Mijn dochter, eens die kastijding voorbij, is het tijd voor de Waarschuwing.

De mensheid zal Mijn Zoon eren wanneer zij vergeving zullen zoeken voor de wijze waarop zij Mij beledigd hebben.

Velen zullen zich bekeren. Velen zullen sterven. De zielen van hen die zullen sterven kunnen door jullie gebeden gered worden. Nadien zal de wereld een beetje tot rust komen en enige tijd zal gegeven worden om berouw te hebben.

Onthoud dat Ik al Mijn kinderen bemin, maar zoals elke goede Vader moet Ik Mijn kinderen bestraffen om hen het verschil te doen begrijpen tussen goed en kwaad.

Deze zuivering zal Mijn kinderen wakker schudden en veel meer zullen met dankbaarheid de genaden aanvaarden die tijdens de Waarschuwing over de mensheid worden uitgestort.

Ik bemin jullie, kinderen en het is Mijn verlangen om eenieder van jullie te redden inclusief die verharde zielen die het bestaan van de Heilige Drie-Eenheid niet zullen aanvaarden.

Jullie geliefde Vader

God, de Allerhoogste