339. Zeer binnenkort zal er een man komen die zal beweren dat hij MIJ is
Woensdag 8 februari 2012, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle voorzegde profetieŽn ontsluierd zullen worden aan een ongelovige wereld.

Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zal het niet ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dat gebeurt en voor de eerste keer zullen zij eindelijk beseffen dat zij hun eigen lotsbestemming niet in handen hebben.

Ondanks hun misleide overtuigingen en hun vermeende recht op persoonlijk gewin, zullen zij de waarheid spoedig ervaren.

Mijn dochter, de weg voorwaarts is te bidden dat deze zielen, hoezeer verloren ook voor Mij, niet de aantrekkingskracht van de Antichrist en de valse profeet volgen.

Zeer spoedig zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is. Maar, natuurlijk, dat kan niet want Ik zal niet komen voor het echte einde.

Toch zal hij al de kwaliteiten vertonen die arme zielen zullen misleiden door hen te doen geloven dat Ik het ben. Hij zal wonderen verrichten en grote vredesakten volbrengen, humanitaire daden stellen en handelingen van voor iedereen zichtbare genegenheid. Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen van Satan komen, de koning van de duisternis. Hij zal zo overtuigend zijn dat wanneer hij tekenen doet die verwant zijn aan die van de grote heiligen, vele van Mijn gewijde dienaren in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen.

Mijn woord, dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is, zal verworpen en afgewezen worden als ketterij.

Mijn dochter, Ik geef jou thans een overvloed aan waarschuwingen zodat aan zoveel mogelijk van Mijn kinderen de waarheid kan doorgegeven worden alvorens dat plaatsvindt.

Laat je niet vangen door hen die zichzelf in jouw ogen als heiligen verheffen. Verwar nooit menslievende daden als zijnde altijd van Mij afkomstig.

De duivel is een leugenaar. Hij is sluw en zal soms een liefdevol medelevend uiterlijk tonen. Pas op voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke individuen die opscheppen over hun inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn woord openlijk te beschuldigen.

Deze vorm van misleiding zal gebruikt worden door de Antichrist om goedmenende maar lichtgelovige volgelingen te werven.

Eens verleid zullen jullie in de val zitten. Dan zullen jullie bedrogen worden om het merkteken van het beest te aanvaarden, wat jullie tot elke prijs moeten vermijden of jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.

Wees permanent op jullie hoede.

Jullie taak is eenvoudig. Onthoud dat er slechts ťťn God is, drie personen in de Heilige Drie-Eenheid, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Al wat jullie anders wordt voorgesteld, bestaat niet.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus