338. De Maagd Maria: de duivel zal niet rusten voordat hij de Katholiek Kerk ten gronde heeft gericht
Woensdag 8 februari 2012, 20.30 u.

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.

Mijn kind, deze arme wereld is in beroering en zoals dit zich verder zet, zo zal ook de tijd voor De Waarschuwing met de dag dichterbij komen.  

Het werd voorzegd dat de haat tegenover Mijn zoon zich zal uitbreiden naar Zijn Heilige Kerk op aarde. Dat is reeds gebeurd.

De duivel zal niet rusten alvorens hij de Katholieke Kerk ten gronde geeft gericht.

Wanneer de Kerk ineenstort, zullen er twee kanten opstaan. Maar hoezeer de Kerk ook zal lijden, zij kan noch zal sterven. Dat kan niet, kinderen.

Want al mag God de Vader dan nog toestaan dat de Kerk op aarde deelt in dezelfde geseling die Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heeft doorstaan, dan zal zij zoals Mijn dierbare Zoon opnieuw in heerlijkheid verrijzen.

Laat de Katholieke Kerk nooit in de steek.

Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon. Want jullie zijn allemaal volgelingen van Christus.

Jullie allen die mijn Zoon toegewijd zijn, jullie moeten je verschillen opzij zetten en samen strijden tegen de antichrist.

Bid voor de eenmaking van al Gods kinderen door dit speciale Kruistochtgebed (28).

O Allerhoogste God,

Wij knielen voor U neer en smeken U om de eenmaking van al Uw kinderen in de strijd om het behoud van Uw Christelijke Kerken op aarde.

Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen in deze tijd van grote geloofsafval  in de wereld.

In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de genaden te schenken elkaar te beminnen in de naam van Uw Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.

Wij aanbidden U.

Wij beminnen U.

Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, Uw Christelijke Kerken op aarde in stand te houden tijdens de beproevingen die wij in de komende jaren mogelijks zullen tegenkomen. Amen.

Vertrouw op mij, kinderen, om jullie te leiden naar het Nieuwe Paradijs en het Rijk van mijn Zoon op aarde zoals het bedoeld is.

Jullie liefhebbende Moeder

Moeder van Redding