337. Omtrent de mysteries zo lang verborgen in de archieven van het Goddelijke Rijk
Dinsdag 7 februari 2012, 20.00 u.

Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van God de Allerhoogste, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.

Dit zijn dagen, mijn zeer geliefde dochter, die jij als uiterst moeilijk zal ervaren. Jouw lijden, dat jij met vreugde en overgave in je hart aan Mij  overhandigt, zal vele zielen redden. Je moet dapper zijn wanneer je dat doet en je geen zorgen maken omtrent je gezondheid. Want dit is slechts een andere beproeving, die niet al te lang zal duren, maar die veel zal bijdragen om verloren zielen tot Mij terug te brengen.

Mijn Boek van Waarheid wordt gegeven opdat gelovigen zullen getuigen ten voordele van Mijn verkondiging van de mysteries, die zo lang verborgen bleven in de archieven van het Goddelijk Rijk.

Nu de waarheid ontrafeld wordt, moet de mensheid aanvaarden dat Mijn Allerheiligste Woord aan iedereen zal gegeven worden om het in zich op te nemen.

Dit zal jullie zielen een zoete verlichting verschaffen, maar voor diegenen die van Mij verwijderd zijn zal het zeer hard worden om te aanvaarden.

De bitterheid van de waarheid is moeilijk te slikken maar indien geaccepteerd, zal het diegenen vertroosten die aanvaarden dat Ik het inderdaad ben, Ik, jullie dierbare Jezus die in deze tijd kom om jullie te omarmen.

Ik, het Lam van God, kom nu om jullie naar jullie verlossing te brengen.

Zonder Mijn hulp zou dat niet mogelijk zijn.

Ik breng jullie nu het licht en jullie moeten achter Mij wandelen terwijl Ik jullie naar het Nieuwe Paradijs leid. Ik roep jullie allen op om moedig te zijn, sterk en zonder vrees in de ontzettende wildernis waarin jullie je nu bevinden.

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Ik beloof jullie dat de sterkte die Ik jullie zal geven deze reis minder zwaar zal maken.

Aanvaard wat jullie in de wereld zien gebeuren wanneer de zuivering met grote intensiteit verdergaat. Want dat is noodzakelijk.

Bid, bid, bid om geduld en uithoudingsvermogen want jullie moeten boven de duisternis uitstijgen en Mij helpen om heel de mensheid in het licht te brengen.

Verlies nooit de hoop. Onthoud alleen dat het enige wat telt de eenmaking van de mensheid is.

Jullie gebeden, lijden en liefde voor Mij zal helpen om Mijn heilige en dierbare familie te verenigen in Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Kijk vooruit, kinderen, want dat is het leven waarvoor jullie bestemd zijn wanneer jullie Mijn Heilige Wil gehoorzamen.

Ik bemin jullie en zegen jullie, geliefde kinderen, voor jullie liefde en medeleven met Mij, jullie geliefde  Verlosser.

Jullie Jezus