336. Bid opdat een nucleaire oorlog waarbij een derde van de mensheid zou omkomen, kan afgewend worden.
Maandag 6 februari 2012, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven. Ik verleen al Mijn geliefde en vertrouwende volgelingen de genaden om kalm te blijven te midden van de storm.

Terwijl de aarde blijft beven op alle mogelijke manieren zijn het jullie gebeden die Mij troosten gedurende deze tijd.

Hoe breekt het Mijn Hart te zien hoe onschuldigen gedood worden in de oorlogen in het Midden-Oosten. Deze arme zielen worden gegeseld en lijden net zoals Ik leed.

De boosaardigheid die Ik zie zal afgezwakt worden en de hand van Mijn Vader zal talmen maar zal deze landen niet stoppen elkaar te doden.

De zegels zijn verbroken, Mijn dochter, en gauw zullen oorlogen opkomen.

Bid opdat de wereldomvattende gruwel van een nucleaire oorlog, waarbij een derde van de mensheid zou omkomen, kan vermeden worden.

Ik heb meer gebedskinderen nodig. Ik weet hoe vurig jullie bidden, maar alstublieft, Ik smeek jullie, nodig zoveel mogelijk gebedsgroepen, vrienden en families uit om te bidden voor vrede.

Ik geef jullie nu een nieuw Kruistochtgebed (27) - Gebed voor vrede in de wereld

O Mijn Jezus, Ik smeek U om erbarmen voor al diegenen die geteisterd worden door vreselijke oorlogen.

Ik verlang dat vrede mag doordringen in deze gekwelde naties, die blind zijn voor de waarheid van Uw bestaan.

Alstublieft, bedek deze naties met de kracht van de Heilige Geest zodat zij hun jacht op onschuldige zielen zouden stopzetten.

Heb erbarmen over al Uw landen die machteloos staan tegen de boosaardige gruweldaden die in de hele wereld voorkomen. Amen.

Mijn dochter, Ik dring er op aan geduldig te zijn want het zal niet lang meer duren tot de belijdenis der zonden. Eens die heeft plaatsgevonden zal alles rustiger worden.

Ga in vrede en liefde. Plaats boven al jullie vertrouwen in jullie geliefde Jezus.

Jullie Verlosser

Jezus Christus