335. De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden kunnen jullie helpen jullie  natie te redden
Zondag 5 februari 2012, 13.15 u.

Mijn kind, Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om in deze tijd te bidden voor eenheid in de wereld. Het geloof in Mijn Zoon verdwijnt en Mijn kinderen blijven achter met dorre zielen.

Ik ben jullie Onbevlekte Hart en door de liefde die Ik Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, toedraag, zal Ik nauw met Hem samenwerken om de mensheid te redden.

Door tot Mij te bidden om te bemiddelen zal Ik Mijn Vader, God de Allerhoogste, smeken Zijn hand van gerechtigheid te weerhouden van de strenge straf die Hij over de aarde zal uitstorten om de verspreiding van de verdorvenheid te stoppen.

Ik zal jullie helpen kinderen om dichter bij het Hart van Mijn Zoon te komen. Wanneer wij samenwerken, Mijn kinderen, kunnen wij wereldwijd rampen voorkomen.

Vergeet nooit het belang van Mijn zeer heilige Rozenkrans want wanneer jullie hem elke dag bidden kunnen jullie helpen jullie natie te redden.

Satans macht wordt verzwakt wanneer jullie de Rozenkrans bidden. Hij loopt weg in grote pijn en wordt machteloos. Het is uiterst belangrijk, welke christelijke gezindheid jullie ook toebehoren, om hem ten minste eenmaal per dag te bidden.

Zo veel mensen aanvaarden Mij, hun gezegende Moeder, niet.

Zoals Mijn Zoon word Ik verworpen, bespot, beledigd en vernederd. Toch kan ik, wanneer Mijn hulp gevraagd wordt, zielen recht naar het Heilig Hart brengen van Mijn Zoon Jezus Christus.

Mijn Zoon, Jezus Christus, is jullie redder, kinderen, en Hij zal zondaars nooit verwerpen hoe verduisterd jullie zielen ook zijn. Wanneer jullie spijt hebben Hem te hebben beledigd, roep dan tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal jullie bij de hand nemen naar Hem toe.

Mijn Zoon bereidt zich voor om te komen om al Zijn kinderen bij elkaar te brengen zodat jullie allen Hem kunnen vervoegen in het Nieuwe Paradijs op aarde. Alleen zuivere en nederige zielen kunnen binnengaan. Jullie moeten nu aan jullie voorbereidingen beginnen. Start met het bidden van Mijn heilige Rozenkrans.

Dit gebed is zo belangrijk dat het nu een Kruistochtgebed moet worden wat maar billijk is.

Kruistochtgebed (26) - De heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria (zie onder gebeden: andere gebeden)

Voel de vrede, kinderen, wanneer jullie mediteren bij het bidden van Mijn Rozenkrans.

Als de genaden dan over jullie worden uitgestort na het bidden ervan, zullen jullie weten dat de bedrieger van jullie is weggegaan en liefde in de plaats is gekomen. Liefde komt van Mijn Eeuwige Vader.

Wanneer jullie liefde in jullie harten voelen zullen jullie weten dat jullie de strijd aan het winnen zijn om de duivel te verslaan.

Jullie geliefde Koningin van de Engelen

Moeder van Redding

 

Kruistochtgebed (26) - De heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria

(zie onder Gebeden: andere gebeden)

Moeder van Redding