334. God de Vader: de Wereld staat op het punt een Kastijding te ondergaan - Mijn tussenkomst is noodzakelijk
Zaterdag 4 februari 2012, 15.00 u.

Mijn dochter, de wereld staat op het punt een kastijding te ondergaan als resultaat van de verschrikkelijke zonde door de mensheid bedreven.

Hoewel veel van die kastijding (reeds) werd afgewend, toch zal Mijn hand nu neerkomen op de goddeloosheid die in elke hoek is binnengedrongen.  

Zo veel haat voor Mij, God de Vader, moet gestopt worden of Mijn kinderen zullen nog een grotere gruwel meemaken.

Ik bereid de wereld nu voor op de veranderingen die nodig zijn om de aarde te zuiveren zodat alles overeenstemt met Mijn plan om de mensheid te redden. Zoveel zielen worden door zonden gekweld.  

Ik ben de God van heel de schepping en Ik zal niet lijdelijk toezien hoe Mijn kinderen elkaar vernietigen.  Mijn dochter, er bestaat een gemeen plan om een groot deel van de mensheid door oorlog te vernietigen.

Deze oorlogen zijn niet toevallig.

Heb je gezien hoe veel er plaats vinden in zoveel landen, overal?

Dat komt door de hand van de Antichrist die geduldig zijn moment van glorie op aarde afwacht.

Wanneer naties op hun knieën zitten, zal hij te voorschijn treden en een valse vrede scheppen op zijn eigen onbetrouwbare wijze. Dat zal een masker van bedrog zijn.

Mijn straf zal neerkomen op die naties die deel hebben aan die grote misleiding om de wereld te beheersen door de inbeslagneming van naties.

Wees sterk, Mijn dochter, want deze periode, wanneer de aarde zal beven, zal niet lang duren. Het is nodig om Mijn kinderen wakker te maken.

Mijn kinderen zijn gewaarschuwd geweest maar Mijn stem werd verafschuwd.

Mijn arme kinderen die een goed leven leiden en met verbijstering het kwade in hun wereld zien, moeten begrijpen dat Mijn tussenkomst noodzakelijk is.

Indien Ik niet stop wat gebeurt dan zal een groot deel van de mensheid vernietigd worden.

Bid opdat Mijn kinderen zouden bidden om vrede in jullie landen.

Wees nooit bang om Mijn woord te verkondigen ook al word je vervolgd. Want slechts één ziel die openlijk getuigt van haar geloof is voldoende voor honderden bekeringen.

Ga in vrede. De tijd is voor Mij, God de Vader, gekomen om de verbreking van de zegels te  bekrachtigen. Enkel dan zal de mensheid aanvaarden dat zij machteloos is.

Zij controleren de wereld niet want dat kan zo niet zijn.

Alleen de Schepper van heel de mensheid heeft de macht over Satan en nu zal Ik een straf doen neerkomen op die koude harten en die duistere zielen die hun trouw aan hem hebben beloofd.

De eindfase van de zuivering zal nu beginnen.

God de Vader