333. Oorlogen waarin Iran, IsraŽl, Egypte en SyriŽ verwikkeld zijn worden met elkaar verbonden.
Zaterdag 4 februari 2012, 10.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jouw trouw tegenover Mij wordt elke dag getest. Zo velen trachten je te doen ophouden met jouw werk voor Mij, toch slagen zij daar niet in omwille van de heilige bescherming die jou vanuit de hemel verschaft wordt. Zij die proberen om jou pijn en lijden te bezorgen en misbruik van je te maken, zullen gestraft worden. Ik zal zoiets niet dulden.

Onthoud dat het voorzegd werd dat niemand het vuur van de Heilige Geest kan stoppen dat zal uitstromen van Mijn allerheiligste boodschappen voor de hele mensheid.

Daarom vraag Ik dat jij de hindernissen die voor je geplaatst worden blijft negeren alsook de haat want die komt van Satan.

Laat je in met haat en hij verspreidt zich.

Negeer hem en hij zal sterven omdat hij niet het nodige voedsel vindt om te groeien en te etteren.

Nu wil Ik dat jij Mijn kinderen meedeelt dat de gebeurtenissen zoals voorzegd in het Boek van de Openbaring zich nu in de wereld ontvouwen.

Mijn kinderen moeten niet bevreesd zijn omdat hun geloof en hun gebeden de gevolgen van oorlog, genocide, hongersnood en apostasie (geloofsafval) zullen afzwakken.

Oorlogen zullen zich voordoen in Iran, IsraŽl, Egypte en SyriŽ. Allen zullen met elkaar verbonden worden. Zo zal ook ItaliŽ ruzies ondergaan wat te maken heeft met het opstaan van de valse profeet en zijn partner de Antichrist.

Bid vurig opdat niet alle landen meegesleurd worden in een wereldmacht die jullie geld zal controleren. Want indien zij daarin slagen zal het zeer moeilijk worden.

Bid tot God de Vader zodat Hij zulke wreedheden kan voorkomen.

Bidden voor de zielen van anderen zal jullie eigen zielen redden.

Dat is alles wat Ik vraag. Gebed.

Bid ook voor bekering.

Het is niet ver weg meer voordat alle dingen duidelijk worden, Mijn dochter. Alles zal goed zijn eens bekering zal plaatsvinden na de Waarschuwing.

Ga nu en zeg Mijn kinderen nooit te vrezen wanneer zij Mijn woord verkondigen. Ik zal naast hen staan.

Wanneer zij bespot worden kunnen zij zeker zijn van de waarheid van Mijn allerheiligste woord.

Jullie geliefde Jezus