331. Geloofden jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Dag van het Oordeel?
Donderdag 2 februari 2012,15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe blij ben Ik met het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groot geschenk van een volledige aflaat voor een totale absolutie.

Maar hoe verdrietig ben Ik om al die ondankbare harten die Mijn geschenk verwerpen.

Deze zielen begrijpen maar niet dat alleen God de Vader dit geschenk van een volledige aflaat kan bekrachtigen.

Of die nu gegeven wordt door Mijn heilige Plaatsvervanger of door Mij, jullie goddelijke Verlosser, is niet belangrijk.

Wat wel belangrijk is, is dat er nog maar weinig tijd over is om de zielen van de mensheid te redden.

Tot diegenen die Mijn woord in vraag stellen, weet dat Ik jullie goddelijke Verlosser ben die vanuit de hemel tot jullie spreek.

Aanvaarden jullie niet dat Ik besta? Dat Ik verlang om jullie een boodschap door te sturen in deze eindtijd? Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Dag van het Oordeel?

Dat Ik jullie zielen niet zou voorbereiden door met jullie te communiceren op deze manier?

Indien jullie in Mij geloven, dan moeten jullie geloven in goddelijke tussenkomst. Indien jullie dat niet doen, hebben jullie je harten niet geopend.

Hoe weten jullie dat Ik het ben?

Ga dan nu zitten en spreek tot Mij persoonlijk. Vraag Mij om de genade van de Heilige Geest en Ik zal onmiddellijk antwoorden tot zielen die openstaan en zuiver zijn.

Leg jullie pantser af en sta Mij toe jullie die bijzondere gave te schenken.

Weet dat jullie Mij beledigen wanneer jullie Mijn gaven verwerpen. Wil dat zeggen dat jullie ook Mijn barmhartigheid zullen verwerpen?

Buig jullie hoofden en vraag om vergeving. Wanneer jullie tot Mij komen in nederige dankbaarheid zal Ik jullie verlichten omtrent de waarheid.

Wanneer jullie je ogen openen voor de waarheid, zullen jullie tranen van inzicht storten en jullie zullen Mij eindelijk danken voor Mijn grootse geschenk van absolutie.

Jullie Goddelijke Verlosser

Jezus Christus