330. De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek van de Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt.
Woensdag 1 februari 2012, 20.15 u.

Mijn kind, jij werkt voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, jij moet nu te allen tijde gehoorzamen. Stel Zijn heilig woord nooit in vraag want Hij spreekt de waarheid en alleen de waarheid.

Zo vele van Mijn kinderen onderzoeken al vanaf het begin elk woord dat Hij zegt. Voor elkeen die Zijn heilig woord gehoorzaamt zoals vervat in Mijn Vaders boek, is er altijd iemand anders die Zijn woorden op een andere manier interpreteert.

Jij moet alles doen wat van jou gevraagd wordt onder de leiding van Mijn Zoon. Geef nooit toe aan diegenen die vragen dat Zijn woorden zouden aangepast worden aan hun interpretatie. Wees nu snel, Mijn kind, om de boodschappen mee te delen die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven worden om zondaars te redden die verloren zijn.

Mijn Zoon heeft maar één intentie en dat is alle zielen te redden.

Vrees niet, Mijn kind, want alles wat Mijn Zoon jou zegt, spreekt de leer van Zijn allerheiligste Kerk op aarde niet tegen. Zijn gaven voor Mijn kinderen zijn zeer bijzonder en worden in deze eindtijden gegeven voor alle zielen.

Mijn Zoon is zo barmhartig en mild dat Hij zondaars wil overstromen met bijzondere genaden om hun redding te verzekeren.

Eender wie probeert om Mijn Zoon te stoppen in Zijn zending, namelijk om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst, zal verhinderd worden door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Dit werk, het onthullen van het Boek van de Waarheid terwijl de zegels verbroken worden, is voor Mijn Vader één van de belangrijkste taken op aarde.

Aan de wereld werd de waarheid in deze tijd beloofd.

Aan alle zielen, gelovigen en ongelovigen moet de waarheid gezegd worden want zij zijn zo ver van de Kerk verwijderd dat zij op deze wijze aan hen gegeven moet worden.

Al de engelen werden naar de aarde gezonden om de mensheid te beschermen tegen de bedrieger en de leugens die hij verspreidt omtrent de waarheid van de eeuwige redding.

De mensheid mag de waarheid dan wel niet willen horen en vele hindernissen zullen voor jou geplaatst worden, Mijn kind, maar het zal nutteloos zijn. Niemand zal verhinderen dat het Boek van de Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt, want indien men dat toch zou betrachten, dan zal de macht van Mijn Vader losbreken als vlammen van vuur uit de hemel.

Mijn kind, twijfel nooit aan deze boodschappen zoals zij aan jou gegeven worden.

Verander nooit een enkel woord om diegenen te voldoen die proberen om jou het woord van God te laten veranderen. Er kan slechts één meester zijn en dat is God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ga nu met de verzekeringen die je nodig hebt.

Onthoud dat deze boodschappen van Mijn Zoon bestemd zijn voor al Gods kinderen en niet alleen voor zijn katholieke Kerk of voor Zijn uitverkoren volk de Joden. Zij zijn voor iedereen.

Elke ziel wordt in dezelfde mate door Mijn Vader bemind. Geen enkele ziel wordt belangrijker beschouwd als de ander.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van Redding