329. Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie
Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 u.

Deze boodschap werd aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven na een anderhalf uur durende Eucharistische Aanbidding.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over de Mij betoonde liefde door Mijn kostbare volgelingen wiens liefde zo nauw verstrengeld is met Mijn Heilig Hart.

Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen, hun liefde voor Mij geeft Mij zoveel vreugde te midden van Mijn smart. Zij zijn het licht dat Mij de sterkte geeft die nodig is om Mijn leger te leiden.

Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, menen dat alleen hun geloof hen tot Mij gebracht heeft. Wat zij niet beseffen is dat Mijn Heilige Geest over hen is neergedaald, vooral over diegenen met open harten, opdat zij Mijn rest-Kerk op aarde konden vervoegen.

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die gehoorzaamheid tonen, vastberadenheid van willen en zuivere liefde in hun harten zullen het fundament zijn waarop Ik nu Mijn kerk op aarde zal herbouwen.

Door hun liefde voor Mij, zal nu aan Mijn leger bijzondere genaden geschonken worden.

Ik verleen hun deze Volle Aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkellicht te dragen zodat zij bekering kunnen verspreiden.

Deze gave van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid van Mijn Heilig Woord te verspreiden zodat het overal waar zij gaan de harten zal raken.

Zij moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden.

O Mijn Jezus, U bent het licht van de aarde,

U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de waarheid van Uw heilig woord openlijk te verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U.

We loven U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus.

Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. AMEN

Ga verder in vrede, Mijn geliefde volgelingen en onthoud dat jullie liefde voor Mij Mijn hart ontbrandt en grote vreugde schenkt aan Mijn Eeuwige Vader, Mijn Gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel.

Ik bemin jullie allen. Ik zie uit naar het moment waarop Ik ieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, de liefde en de vreugde vinden waarop jullie heel jullie leven op aarde naar uitgezien hebben.

Jullie Geliefde Jezus Christus