328. De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op De Waarschuwing
Maandag 30 januari 2012, 13.00 u.

Deze Boodschap werd door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid ontvangen na twee afzonderlijke verschijningen van de Maagd Maria - de eerste die plaatsvond om middernacht 29 januari en de tweede om 13.00 u. op maandag 30 januari 2012 waarin de Moedermaagd steeds zeer verdrietig scheen.

Mijn kind, terwijl Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te overdekken met Zijn stralen van barmhartigheid, is het met een bezwaard hart dat Ik je moet zeggen dat veel mensen tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Bid, bid, bid voor hun zielen.

Mijn kind, jij moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen om morgen, dinsdag 31 januari 2012 als een bijzondere dag van gebed te reserveren.

Op die dag moeten jullie Mijn heilige Rozenkrans bidden en de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Indien mogelijk, moet iedereen proberen om die dag te vasten. Op die manier kunnen meer zielen, vooral zielen in staat van doodzonde, op het tijdstip van hun sterven gered worden door de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik ween van verdriet voor die arme mensen die geen idee hebben hoezeer hun zonden Mijn Zoon pijn en smart veroorzaken.

De vreugde van de gave die Mijn Zoon de wereld nu brengt is gemengd met verdriet voor diegenen die niet gered kunnen worden door hun eigen keuze.

De leugens die na de Waarschuwing zullen opkomen en over de hele wereld verspreid worden door duistere zielen, moeten door jullie gebeden gestopt worden.

Bid opdat niemand de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon tijdens of na de Waarschuwing zal ontkennen. Want elke ziel die door zulke leugens achterblijft, is een ziel die door de duivel zal gegrepen worden.

Verspreid bekering overal, kinderen. Aanvaard dat Ik de Medeverlosseres en Middelares ben die nauw samenwerk met Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om alle zielen te redden van de eeuwige ondergang.

Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer sterk. Ik smeek om barmhartigheid voor elke ziel, elke seconde van de dag, door Mijn Vader te smeken om erbarmen.

Maar jullie moeten helpen kinderen door jullie met Mij te verenigen in gebed en offer om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van Redding