327. Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals geopenbaard aan Zr. Faustina
Zondag 29 januari 2012, 21.18 u.

Ik, jullie Jezus, verlang de wereld erover in te lichten dat Mijn goddelijke barmhartigheid moet tot stand komen zoals geopenbaard aan Mijn dochter Helena, de heilige Faustina.

Dit mysterie zal geopenbaard worden wanneer allen zullen getuigen zijn van de laatste manifestatie van Mijn stralen van barmhartigheid voor de redding van de mensheid.

Diegenen die met jou lachen, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld geopenbaard werd, moeten dit weten.

Hoeveel mensen in de wereld vandaag hebben weet van Mijn belofte van goddelijke barmhartigheid? Zeer weinige, inclusief jijzelf, Mijn dochter.

Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld voor te bereiden op die grote gebeurtenis?

Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op zulke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader zendt profeten in de wereld met slechts één doel, jullie een gepaste waarschuwing te geven opdat zielen niet verrast worden.  Verlang naar deze gave van profetie. Verwerp haar niet.

Denk nooit dat jullie al alles weten omtrent Mijn wegen, want al mogen jullie Mij dan wel beminnen, jullie kennen Mij niet altijd of begrijpen Mijn wegen niet. 

Tot ieder van jullie die spotten met Mijn profeten, weet dat zij het niet zijn die jullie beschimpen maar Mij. Zij zijn slechts de instrumenten.

Mijn kinderen, jullie moeten er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt kennen want indien dat zo zou zijn, dan zouden jullie Mij niet (ver)loochenen. Maar vandaag, net zoals Mijn leerlingen toen Ik in hun midden wandelde, ontkennen jullie nog steeds dat Ik het ben die jullie naar Mij wenk.

De linkerhand strekken jullie naar Mij uit en met de rechterhand slaan jullie Mij.

Horen jullie Mij nu niet tot jullie spreken? Zo niet, wees dan stil en bid tot Mij zodat Ik jullie vermoeide hart kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.

Ik bemin jullie en indien jullie Mij toelaten in jullie hart zonder dat stalen pantser dat Mij tegenhoudt, dan zal Ik jullie vrij maken.

Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie goddelijke Verlosser, die met jullie spreek, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in jullie hart.

Sta de duivel niet toe om twijfel in jullie harten te zaaien. Bid opdat jullie sterk genoeg mogen zijn, nederig van hart en geest, om in Mijn armen te lopen.

Alleen wanneer jullie tot Mij komen als een kind zullen jullie werkelijk vrede in jullie zielen vinden. Dit is de enige weg om Mij in jullie harten toe te laten.

Jullie geliefde Jezus