326. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie hart
Zaterdag 28 januari 2012, 21.00 u.

Mijn kind, de macht van Satan wordt elke dag zwakker daar de Heilige Geest zijn vleugels blijft spreiden over al Gods kinderen.

Overal is het geloof en de liefde tot God aan het groeien ten gevolge van het gebed en de bijzondere genaden die aan Mijn kinderen gegeven worden door Mijn Vader, God de Allerhoogste. Bekering neemt toe. Vele van Mijn kinderen mogen zich daarvan dan wel niet bewust zijn, maar jullie zullen het zelf zien wanneer jullie je ogen openen.

Alstublieft, Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en in vele gevallen staat hij alleen met zijn verdriet over de apostasie (geloofsafval) die hij ziet zowel buiten als binnen het heilige Vaticaan.

Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor is veel van de verwoesting die door de duivel veroorzaakt werd, vermeden. 

Gebed, Mijn kinderen, is als het rollen van de donder in de hemel. Jullie gebeden kinderen, werden in de hemel gehoord en verhoord.

Dat is goed. Blijf de kruistochtgebeden bidden die aan jou gegeven werden, Mijn kind.

Hier is een speciaal Kruistochtgebed (23) voor de veiligheid van Paus Benedictus

O mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, en het lijden dat Hij doorstaan heeft om de wereld van zonde te redden, bid ik nu opdat U Uw heilige plaatsvervanger Paus Benedictus, hoofd van Uw Kerk op aarde, zou beschermen zodat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaars te redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij over de gevallen engelen die op de aarde rondwandelen om zielen te stelen.

O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen kunnen geleid worden op het ware pad naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen."

Jullie hemelse Koningin van de Aarde

Moeder van Redding