325. Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde
Vrijdag 27 januari 2012, 23.50 u.

Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. Mijn geliefde dochter, vergeet nooit dat wanneer jij voor Mij werkt jij zult vervolgd worden omdat de mensheid er niet van houdt de waarheid te horen die Ik jou in deze eindtijd openbaar.

Mijn heilig woord is zolang onderdrukt geworden, maar dat zal niet langer het geval zijn. Mijn stem zal overal ter wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al haar glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn om zichzelf te bevrijden van de ketens van het kwaad die door Satan rond zijn enkels zijn geplaatst.

Hoewel de waarheid de zielen van Mijn kinderen zal binnendringen en hun de vrijheid zal brengen waarop zij al zolang gewacht hebben zal zij, helaas, ook verdeeldheid veroorzaken.

Mijn geliefde gewijde dienaars, priesters en heel de religieuze clerus binnen de katholieke Kerk, weet dat Ik jullie allen bemin.  Zo velen onder jullie hebben jullie levens voor Mij opgeofferd met edelmoedigheid van hart. Jullie zullen het nu nodig hebben op Mij te steunen.  Jullie moeten om leiding bidden om sterk te blijven in jullie geloof en ook voor onderscheiding te allen tijde.

Wend jullie blik geen moment van Mij af. Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden om Mij te verwelkomen tijdens Mijn zo lang verwachte Tweede Komst op aarde. Jullie zullen moeten volharden en niet toestaan dat jullie liefde voor Mij wordt ontraden, hoezeer jullie ook onder druk worden gezet.

Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om jullie wapens op te nemen ten einde Mijn Kerk te redden. Deze ware Kerk, gegrondvest op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus, zal nooit ten onder gaan. De vijand mag dan wel geloven dat zij vernietigd is, maar dat zou een dwaze veronderstelling zijn.

Niemand zal of kan Mijn Kerk verwoesten. Uit haar as zal zij opnieuw verrijzen om Mijn glorie te proclameren wanneer Ik terugkom om Mijn Koninkrijk op aarde in veiligheid te brengen. Jullie mogen Mij, jullie geliefde Verlosser, nooit of nooit verlaten. Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.

Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed (22) voor de katholieke clerus:

“O mijn geliefde Jezus,

houd mij sterk en de vlam van mijn liefde voor U brandend, elk moment van mijn dag.

Sta nooit toe dat de vlam van liefde voor U verflauwt of sterft.

Sta nooit toe dat ik verzwak tijdens een bekoring.

Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw na te komen,  en de leer van de rechtzinnige katholieke Kerk te handhaven.

Ik offer mijn trouw te allen tijde.

Ik beloof plechtig mijn verbintenis om in Uw leger te strijden zodat de katholieke Kerk opnieuw in glorie kan oprijzen om U, geliefde Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt. Amen.”

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus

Koning van heel de Mensheid