324. Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan binnengedrongen is
Donderdag 26 januari 2012, 21.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de volle waarheid omtrent de mysteries van Gods Rijk aan de wereld te openbaren.

De waarheid is een tijd lang verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen, is door Mijn Kerk vele jaren lang terzijde geschoven geweest. Waarom Mijn Kerk de nood voelde om de waarheid te onderdrukken wanneer het nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal ter wereld te versterken, weten zij alleen.

Elke ware ziener van Mij en Mijn gezegende Moeder werd in het begin door Mijn Kerk genegeerd en met geringschatting behandeld.

Mijn dochter, zelfs het derde geheim van Fatima werd niet aan de wereld meegedeeld omdat het de waarheid openbaarde omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.

Het laatste deel van het geheim werd niet geopenbaard om de boosaardige sekte te beschermen die in groten getale in het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima.

Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machthebbers die een deel van het Vaticaan besturen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.

Zie hoe zij niet alleen de waarheid omtrent Mijn leer hebben verdraaid, maar hoe zij ook nieuwe manieren van katholieke verering hebben geïntroduceerd die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.

De katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig het eerste doelwit van Satan en zijn gemene sekte.

De waarheid komt van Mij.

De waarheid maakt de mensen ongemakkelijk omdat ze een persoonlijk offer kan inhouden.

In sommige gevallen veroorzaakt de waarheid verontwaardiging en in vele gevallen wordt ze behandeld als ketterij.

Toch kan enkel de waarheid jullie vrijmaken van leugens. De leugens die afkomstig zijn van Satan en die als een zware last op jullie ziel wegen.

De tijd is gekomen om de waarheid te ontsluieren in een wereld die vol van leugens is.

Mijn dochter, zo veel leugens zijn aan Mijn kinderen meegedeeld door valse religies, valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties alsook door valse media.

Zo veel van de waarheid is verborgen. Maar indien de waarheid omtrent hetgeen nu in de wereld plaatsvindt vandaag zou geopenbaard worden, zouden slechts weinig mensen haar accepteren.

Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Deze zijn de regels die door Mijn Eeuwige Vader voorgeschreven en gegeven werden aan Zijn profeet Mozes.

De waarheid verandert nooit hoezeer de mensen haar ook proberen te veranderen.

De geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder christelijke kerken. 

Je zult niet doden wil zeggen dat je geen ander menselijk wezen kunt doden. Het slaat niet op zelfverdediging, maar wel op elke andere omstandigheid.

Niemand kan moord rechtvaardigen - abortus, executie of euthanasie. Niemand.

Dat is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de hel*.

Aanvaarden Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Neen, integendeel zij maken zelfs wetten die het niet alleen aanvaardbaar maken, maar ook nog te vergeven in de ogen van God.

Maar dat is het niet.

Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken.

Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de mensen dat zij naar de hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen berouw betonen.

Mijn Hart is diep gewond.

Mijn Kerken overal ter wereld preken de waarheid niet.

Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de hel of het vagevuur.

Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet.

Zij verontschuldigen elke zonde.

Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de gevolgen uit te leggen wanneer men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen zij Mij zeer.

In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen.

Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, en weet dit:

Er is slechts één waarheid.

Er kan niet meer dan één waarheid zijn. 

Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus

*Noot: er moet op gewezen worden dat Jezus aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in een vorige boodschap zei dat zelfs de zonde van moord vergeven kan worden als die persoon oprecht berouw heeft.