322. Goed Nieuws: God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.
Dinsdag 24 januari 2012, 16.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die jou vandaag het goede nieuws voor de wereld komt brengen.

Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn uitgekozen zielen op aarde, heeft tot gevolg dat veel meer kinderen van God nu gered kunnen worden. Indien jullie de kracht van het offer en van het gebed zouden begrijpen, kinderen, zouden jullie nooit ophouden met bidden.

God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

Dit wil zeggen dat velen zich tijdens de Waarschuwing zullen bekeren en dat diegenen die het niet doen kunnen gered worden door de kracht van het gebed.

Dat wil niet zeggen dat allen zullen gered worden want, droevig genoeg, dat zullen ze niet. Deze verharde mensen, die in de eerste plaats verbonden zijn met Satan en de boosaardige sekten die hij in de wereld beheerst, zullen niet willen gered worden.

In de plaats daarvan zullen zij een ander paradijs verkiezen. Een paradijs waarin zij geleid werden te geloven en dat zou bestaan buiten datgene wat aan de mensheid beloofd werd door Mijn Vader.

Dat valse paradijs, waarin satanische volgelingen van het beest geloven, bestaat niet.

Het werd door Satan in de geesten van zijn volgelingen opgeroepen en het is eenvoudigweg een illusie. Zo veel is beloofd.

Duistere zielen geloven in een ander universum, een andere entiteit, waarin God niet bestaat.

Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een vredevol regime waarin alles gebaseerd is op een leugen.

Niets van dit alles is waar, kinderen. Het bestaat niet en kan niet bestaan, omdat het niet door Mijn Vader geschapen werd.

God, de Almachtige Vader, schiep het hele universum - de sterren, de planeten en de aarde alsook al de ruimten ertussen.

Bid voor hen die zulke sekten volgen.

Bid voor de redding van meer van Mijn kinderen die, omdat zij in pijnen verkeren, deze spirituele uitwegen zoeken die niet van God zijn.

Bid nu in dankzegging voor deze bijzondere gave die nu door Mijn Vader geschonken wordt, in dit Kruistochtgebed nummer 21:

“Wij loven en danken U, O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid, voor de liefde en barmhartigheid die U hebt voor de mensheid.

Wij danken U voor de gave van redding die U over Uw arme kinderen uitstort.

Wij smeken U, O Heer, om hen die de duivel volgen te redden en dat hun harten zich zouden openen voor de waarheid omtrent hun eeuwig leven. Amen.”

Wees blij voor deze grote gave, kinderen.

Maar jullie hebben nog veel werk te doen om zielen te helpen wanneer vele van jullie broeders en zusters zich hardnekkig zullen blijven verzetten tegen de waarheid van Mijn heilig woord.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid