321. Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van atheïsten
Maandag 23 januari 2012, 15.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is bezig onherkenbaar te veranderen.

Want Mijn tijd is nu bijna daar.

Ik smeek allen die in Mij geloven, hun goddelijke Verlosser en in Mijn Eeuwige Vader, om te stoppen met wat jullie bezig zijn en te luisteren.

Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen van Mij aan de wereld voor deze tijd, luister naar Mijn dringend verzoek.

Bid, bid en bid met al de liefde jegens Mij in jullie hart, voor de zielen van atheïsten.

Velen zullen tijdens de Waarschuwing sterven.

Velen zullen niet de kans hebben om op tijd berouw te tonen.

Ik verzoek jullie om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen zodat Ik hen kan redden van het vuur van de hel.

Bid voor diegenen die niet tot Mij zullen terugkeren zelfs nadat de waarheid hun getoond is. Bid ook voor diegenen die het vagevuur op aarde, de boete die door hen met een goed hart aanvaard zal worden, zeer moeilijk vinden.

Velen zullen het zeer pijnlijk vinden.

Bid opdat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om vol te houden.

Ga kinderen en doe alles wat Ik van jullie gevraagd heb want er is nog maar weinig tijd over.

Ik bemin jullie. Onthoud dat er niets te vrezen valt wanneer jullie Mij beminnen.

Bid nu vandaag voor diegenen die Mij verwerpen en voor hen die de waarheid de rug zullen toekeren.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus