319. Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst
Vrijdag 20 januari 2012, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig je zorgen te maken omtrent de mening van mensen. De inzichten van de mensen zijn niets in vergelijking met de heilige woorden aan jou gegeven. Mijn woord komt eerst. Geen andere inzichten tegen Mijn woord zouden jou moeten raken.

De tijd, Mijn dochter, is nu zeer kort voor Mij om de mensheid te redden.

Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en in zo’n tempo dat je nauwelijks tijd gaat hebben om de ademen.

Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe zichzelf behoorlijk voor te bereiden.

Indien jij afleidingen zou toestaan zoals de meningen of zienswijzen van mensen dan zou dat onnodig veel van je tijd wegnemen en je wegtrekken van het werk dat werkelijk belangrijk is. Sta Mij toe je in deze tijd te vullen met liefde en troost, Mijn dochter. 

De Waarschuwing is zeer nabij. Van zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omvatten zal ieder die gelooft in Mij, berouw hebben.

Zij, die Mijn boodschappen aan jou gegeven afkeuren, maar die Mij beminnen, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun zielen.

Nauwelijks zal de Waarschuwing plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.

De Antichrist en zijn groep, hoewel verzwakt als gevolg van de wereldwijde biecht, zal zijn aanval op Mijn heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.

Mijn leger zal stelling nemen en beginnen te strijden om de heilige katholieke Kerk te redden van de ondergang. Die valse profeet en zijn volgelingen zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe ween Ik omwille van die gewijde dienaars van Mij die zullen afvallen.

Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken de orthodoxe katholieke Kerk te volgen.

In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die over Mijn Heilige Stoel zal regeren met hoogmoed en minachting in zijn hart.

Mijn dochter, jij moet Mijn kinderen vragen om vurig te bidden ten einde deze gruwel te verlichten. Ik heb gebed nodig om de zielen te redden van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen die blind zijn voor de waarheid.

De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door Satans gevallen engelen in samenwerking met de Antichrist en zijn veelsoortige organisaties.

Mijn dochter, ze zijn allen door Satan uitgebroed.

Ik weet dat dit beangstigend is maar het zal niet lang duren. Gebed zal veel daarvan doen afnemen en helpen om deze gebeurtenissen te verhoeden.

Maak nu jullie zielen klaar, kinderen, door te gaan biechten indien jullie katholiek zijn en dat zo spoedig mogelijk. Anders verzoek Ik jullie dringend om bevrijding van jullie zonden te zoeken met zuiverheid van hart. Dat zal jullie boetepijnen bij de Waarschuwing verzachten. Nadien moeten jullie bidden voor vrede op aarde.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen onmiddellijk beginnen na de Waarschuwing.

Het verzegelde boek van de waarheid zal geopend worden en de geheimen die aan jou geopenbaard zijn, Mijn dochter, zullen voor de hele wereld zichtbaar zijn.

Mijn boek van de waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen gezuiverd zijn in vereniging met Mij.

Alleen dan zullen jullie klaar zijn om met Mij op te gaan in het Tijdperk van Mijn Vaders Goddelijke Wil, het Tijdperk van Vrede, Mijn nieuw Paradijs op aarde.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid