318 - De Antichrist die verborgen zit in de coulissen zal weldra in de wereld verschijnen

Donderdag 19 januari 2012, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, sta nu op met kracht om Mijn allerheiligste woord verder te verkondigen.

Tot al diegenen die luisteren en geloven in Mijn allerheiligste woord, grote genaden kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn kruistochtgebeden.

Het vagevuur op aarde, dat weldra zal ervaren worden door die zielen die na de Waarschuwing oprecht berouw tonen voor hun zonden, zal moeilijk zijn.

Die boetedoening is belangrijke, kinderen.

Vecht er niet tegen. Aanvaard het.

Jullie die in Mij geloven, jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn grote barmhartigheid aan de wereld betoond is en jullie stemmen zullen uit de woestijn  weergalmen.

Het zal door jullie kracht en strijdgeest zijn dat Mijn Kerk in staat zal zijn de vervolging te overleven.

Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde wandelen.

Jullie nederige gehoorzaamheid is noodzakelijk om jullie de genaden te kunnen geven om sterk te blijven, vastberaden en strijdend in Mijn leger tegen de Antichrist.

Mijn kinderen, hij zit verborgen in de coulissen, maar zal weldra voor de wereld zichtbaar zijn. Hij kent geen schaamte en hij zal prat gaan op zijn humanitaire inspanningen. Velen zullen voor zijn charme vallen terwijl hij een beroep zal doen op hun goedheid van hart.

Hier is het Kruistochtgebed (20) om te helpen de Antichrist te verhinderen Mijn kinderen te vernietigen.

O God de Vader, in de naam van Uw dierbare Zoon, vraag ik U om de Antichrist te verhinderen de zielen van Uw kinderen in zijn macht te krijgen.

Ik smeek U, almachtige Vader, om hem te verhinderen Uw kinderen te terroriseren.

Ik smeek U om hem te beletten Uw schepping te bezoedelen en vraag U erbarmen te hebben met die arme zielen die machteloos tegen hem zullen zijn. 

Hoor naar mijn gebed, lieve Vader, en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad.

Jullie geliefde Jezus Christus