317. De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen
Woensdag 18 januari 2012, 9.50 u.

Mijn kind, tijdens deze tijd van apostasie in de wereld is volharding nodig vanwege al Gods kinderen.

Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God. Weldra zullen zij de waarheid zien, maar velen zullen nog altijd trachten te bewijzen dat er geen God is. Veel gebed is nu nodig, kinderen.

Tegen Paus Benedictus XVI wordt binnen zijn eigen wandelgangen een complot gesmeed door een boosaardige sekte.

Het is bekend dat deze sekte binnen het Vaticaan onder de gewijde dienaars bestaat, toch staat men machteloos tegen deze boosaardige groep die al eeuwenlang in de katholieke Kerk geïnfiltreerd is.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid van de leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig bekend over hen en hun gemene werken.

Zij hebben de ware leer van de katholieke Kerk verdreven en in de plaats daarvan werd de laatste veertig jaren aan katholieken een lauwe, verwaterde versie opgedrongen.

Er werd zo veel verwarring verspreid door deze verdorven, maar geheime sekte, dat Mijn kinderen van de ware Kerk zijn weggetrokken.

Bid opdat zij de Paus niet verdrijven.

Bid opdat de valse profeet niet de zetel van de Heilige Vader zal innemen zodat hij leugens kan verspreiden.

Bid opdat de gewijde dienaars in het Vaticaan sterk genoeg mogen zijn om te weerstaan aan dit gemene complot om de katholieke Kerk te vernietigen. 

Zij plannen om de Heilige Vicaris Paus Benedictus XVI te vervangen door een dictator van leugens. In samenwerking met de antichrist en zijn groep zal hij een nieuwe kerk scheppen om de wereld te bedriegen.

Helaas, velen van Mijn kinderen zullen in hun trouw aan het katholieke geloof, deze nieuwe valse leer blindelings volgen zoals lammeren die naar de slachtbank worden geleid.

Kinderen word wakker voor de waarheid. Dit gemene plan heeft de oorspronkelijke  waarachtigheid van de katholieke leer in de loop der jaren veranderd. 

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Eucharistie in de hand ontvangen. Dat kwam er door hun toedoen.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie niet de vastliggende sacramenten ontvangen. Maar diegenen op wie jullie daarvoor vertrouwen zorgen niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de sacramenten niet voor allen toegankelijk maken.

Mijn kind, een groot kwaad, dat eeuwenlang verborgen bleef in de wandelgangen van de Heilige Stoel zal weldra voor de hele wereld zichtbaar worden. Die kinderen van Mij die omhuld zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid zien wanneer de gemene leugen aan de wereld wordt voorgesteld. Anderen zullen het duistere pad blindelings  volgen.

Er zal grote verdeeldheid ontstaan binnen de rangen van priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden. 

Zo verborgen zal de ware Kerk zijn dat de ware gelovigen zullen moeten samenkomen om hun getrouwheid aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.

De aarde zal overal beven door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze karikatuur.

Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het christelijk geloof zullen deze gemene bedriegers voor altijd vernietigen.

Wacht af nu en bereid jullie voor op de aankondiging van deze veranderingen door de katholieke Kerk.

Dan zullen jullie de waarheid kennen van wat Ik jullie zeg.

Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing