315. God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst te verkondigen
Maandag 16 januari 2012, 13.20 u.

Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen dat meestal diegenen zijn die je het minst verwacht. Je zult ze nooit vinden in de hoogste rangen van Mijn Kerk. Noch zullen zij de meest ogenschijnlijk heilige zielen zijn. In veel gevallen zullen zij deze bijzondere gave niet waardig zijn. Toch kies Ik onvolmaakte zielen met een ongewone maar eenvoudige levenswandel zodat Ik hen kan kneden tot de schepsels die Ik zo verlang.

Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Net zoals in het begin toen Ik voor het eerst Mijn profeten zond om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden zij het moeilijk voor hun stemmen om gehoord te worden. Naar de stemmen van Mijn echte eindtijdprofeten zal bij de aanvang van hun zending ook niet geluisterd worden. Maar met de tijd zullen zij erkend worden. Want het zal Mijn stem zijn die gemakkelijk herkenbaar zal worden.

Jij, Mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gezonden om de komst te verkondigen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vˇˇr zijn lang verwachte Tweede Komst.  Dat is beangstigend voor jou en soms moeilijk te verteren. Toch is het de waarheid. Dit werk, waarin aan jou goddelijke boodschappen gegeven worden om de rest van Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal moeilijk zijn.

Terwijl Ik tot op heden vele uitverkozen zielen geselecteerd heb en Ik met hen zal blijven communiceren voor het heil van heel de mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn. Jouw lot zal extreem moeilijk zijn en je zult ervoor vervolgd worden. Ik zegen jou met elke genade van Mijn Hemels Koninkrijk. Jij zult voorwaarts gaan als het uitgekozen instrument om Mijn allerheiligste woord aan de wereld mee te delen. Dit werk zal altijd beschermd worden.

Ja, jij zult bijna dagelijks aangevallen worden, maar weet dit. Indien dit werk niet zo belangrijk zou zijn, denk jij dat het dan zou kunnen ontsnappen aan de aandacht van Satan en zijn domein van gevallen engelen? Mijn dochter, zij hebben de aarde ge´nfiltreerd en zijn binnengeslopen in vele gevallen, in de niets vermoedende harten en zielen van veel van Mijn kinderen.

Het heilig pad van jouw werk, jij, de laatste boodschapper die naar de aarde gezonden is om de mensheid te redden uit de laatste greep van Satan, werd voorzegd in de schriften. De wereld heeft gewacht op deze instructies van Mijn heilig bevel. Vele valse profeten zullen trachten Mijn heilig woord te blokkeren door het verspreiden van leugens en verwarring.

Deze boodschappen zullen op dwalingen bevraagd en onderzocht worden door Mijn Kerk. Toch bevatten zij enkel de waarheid.  Veel van de waarheid, eeuwenlang door Mijn Kerken genegeerd, zal weer opduiken.  Meer openbaringen over de waarheid van jullie eeuwig leven, kinderen, zullen jullie geopenbaard worden.

Dit werk zal schandaal veroorzaken, Mijn dochter. Je zult bespuwd, bespot, vernederd en gehinderd worden op elke mogelijke wijze. Tot hen die het moeilijk hebben met de waarheid die jou, de laatste eindtijdprofeet gegeven wordt, luister nu naar Mijn smeekbeden.

Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest alvorens jullie je oren kunnen openen om Mijn stem te horen. Om de waarheid van Mijn heilig woord (te horen) en de instructies die Ik jullie allen zal geven opdat jullie eeuwig leven kunnen hebben.

Mijn woorden zullen eenvoudig zijn zodat elke man, vrouw en kind Mijn heilig woord kan volgen. Maar jullie moeten dit weten. Al zal er veel liefde en licht doorheen Mijn woord schijnen, er zal eveneens een sfeer van goddelijke autoriteit er in zijn die jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.

Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die spreekt. Mijn liefde zal jullie zielen innemen en jullie harten optillen in vereniging met het Mijne.  Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de grote barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, zal de tijd genomen worden om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

Ja, kinderen. Ik ben nu maatregelen aan het treffen om Mijn kinderen te redden van de duisternis. Ik ben Mijn schepping aan het opeisen, Mijn kinderen, en Ik neem jullie mee naar jullie rechtmatige huis, jullie erfdeel, Het Nieuwe Paradijs. Wees geduldig, kinderen. Onthoud enkel dat Ik jullie bemin. Vertrouw op Mij en Mijn heilig woord dat jullie gegeven wordt door Mijn eindtijdprofeet,  Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

Jullie Eeuwige Vader,

de Allerhoogste God

Schepper van alle dingen