314. Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder heeft plaatsgevonden.
Vrijdag 13 januari 2012, 21.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn goddelijke barmhartigheid zal eindelijk ingezien en ten slotte begrepen worden.  Mijn stralen van barmhartigheid, die zullen beginnen uit een roze lucht, zullen de aarde overstromen om de mensheid te redden.

Niet één iemand zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsessen, armen, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en zij die in God de Vader geloven en in Mij, Zijn geliefde Zoon, allen zullen door Mijn gave geraakt worden.

De arrogante mensen zullen nederig neervallen wanneer zij hun zware zonden zien zoals die voor Mijn ogen verschijnen. De boosaardige zal het licht van Mijn goddelijk bestaan zien en zal een keuze moeten maken. Zij zullen Mijn liefde en barmhartigheid aanvaarden of zij zullen Mij in het gelaat slaan. Hoe dan ook, al Gods kinderen zullen Mijn stralen van barmhartigheid zien en zij zullen het moeilijk hebben dit wonder te negeren.

Ik roep jullie allen dringend op te bidden opdat Mijn barmhartigheid zou verwelkomd en aanvaard worden zoals een hongerig iemand naar het brood des levens grijpt. Zonder dat brood zal hij sterven. Er zijn maar twee paden. Kom met Mij, jullie goddelijke Verlosser of maak kennis met het vuur van de hel.

Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd overblijven voor jullie om berouw te tonen na de Waarschuwing. Vele wetenschappers en zij, die dienen in Satans leger zullen gebruikt worden om openlijk te ontkennen dat dit groot wonder zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen opdat deze misleiding niet die lauwe zielen zou verleiden die bekoord worden om Mij opnieuw de rug toe te keren.

Kinderen, bereid jullie voor. Onthoud dat deze tussenkomst van de hemel de enige weg is waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden. Zou Ik Mijn barmhartigheid niet over de hele wereld uitstorten dan zouden er maar weinig mensen in Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnengaan.

Ik bemin jullie allen en verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en barmhartigheid. Vrees niet, jullie zielen zullen overstroomd worden met Mijn Heilige Geest. Gelovigen, jullie zullen hierdoor nog sterker worden in jullie liefde voor Mij en dan zullen jullie je verenigen in Mijn leger om diegenen te bekeren die meer tijd nodig hebben om tot Mij te komen. 

Jullie Verlosser en Koning van Barmhartigheid

Jezus Christus