312. De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) - Gebed voor jonge mensen
Vrijdag 13 januari 2012, 8.00 u.

Mijn kind, Ik ben verdrietig vandaag want Ik lijd veel wanneer Ik denk aan al die arme zielen die zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Je moet vragen om dringend gebed voor deze zielen die Mijn Vader vertoornen. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen. Alstublieft, bid, bid, bid voor deze kinderen van de duisternis, velen van hen weten niet wat zij doen.

Hun boosaardigheid maakt dat Mijn Zoon weent en Zijn wonden etteren. Het is belangrijk dat op het tijdstip van Zijn Goddelijke Barmhartigheid zoveel mogelijk zielen door de armen van Mijn Zoon omhuld worden. Alstublieft, vraag deze Kruistocht van gebed te richten tot Mij, de Moeder van Redding, om deze arme zielen te redden.

“Moeder van Redding,

ik vraag U te bidden om barmhartigheid voor jonge zielen die in verschrikkelijke duisternis zijn, zodat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om de hele mensheid te verlossen. Laat niet één ziel aan de kant van de weg staan. Laat niet één ziel Zijn grote Barmhartigheid afwijzen.

Ik bid, Moeder, dat allen mogen gered zijn en ik vraag U deze zielen te omhullen met Uw heilige Mantel om hen te voorzien van de bescherming die zij nodig hebben tegen de bedrieger.”

Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge mensen in staat van doodzonde die Hem het meest pijn doen.

Bid opdat het licht van Barmhartigheid de duisternis van hun geesten en zielen mag doordringen. Bid, opdat zij hun verschrikkelijk leven van verdorvenheid en leegte dat zij leiden, mogen verwerpen. Bid opdat zij de handen zouden uitstrekken en smeken om erbarmen, anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij nodig hebben om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie die de gave van de Waarschuwing wel zullen aanvaarden en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs op aarde binnengaan. Het zal het Hart van Mijn Zoon breken indien zij niet kunnen gered worden.

Jullie geliefde Moeder

Maria, Koningin van de Hemel

Moeder van Redding