311. Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans krijgen om verzoening te zoeken
Donderdag 12 januari 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten nu bidden met geheel hun hart voor de zielen die de shock van de Waarschuwing en Mijn grote Barmhartigheid misschien niet overleven.  Sommige van die arme zielen in doodzonde zullen wellicht niet de kans krijgen om verzoening te zoeken, dus alstublieft zorg ervoor dat jullie gebeden voor zulke zielen worden opgeofferd.

Gebed is dringend nodig voor deze zielen die zich in duisternis bevinden. In hun boosaardigheid zijn zij zo vastbesloten om de mensheid te vernietigen, door monetaire en andere controlemiddelen, dat zij de Waarschuwing als een vreselijke shock zullen ervaren.

Ik voel de behoefte om hun de kans te geven berouw te tonen, maar velen zullen Mij weerstaan. Alstublieft, bid voor deze gekwelde zielen.

Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden bij elke gelegenheid nu de tijd van Mijn grote Waarschuwing dichter bij komt.

Tot al die gelovigen die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Verlosser, die door deze boodschappen spreek, luister nu naar Mij.

Wees niet zoals die arme zielen die leefden ten tijde van Noach toen hij bespot werd.

Open jullie geest en geef edelmoedig jullie tijd aan het gebed. Dat is alles wat Ik jullie op dit moment vraag. Mijn kinderen, jullie zullen wenen van wroeging wanneer jullie je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie vergeven al hebben jullie Mij diep beledigd.

Jullie beledigingen verwonden Mij.

Jullie bespottingen zijn als een mes dat Mij binnenste buiten draait daar jullie denken Mij te kennen, maar jullie kennen Mij niet.

Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in de wildernis.

Jullie hooghartigheid beledigt Mij.

Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland wordt voor Mijn Tweede Komst.

Het kan zijn dat jullie niet naar Mij luisteren nu Ik jullie smeek om te bidden voor de zielen die anders voor Mij zullen verloren gaan. Maar jullie zullen (luisteren) wanneer dit voor jullie bewezen is na die grote gebeurtenis.

Want dan verwacht Ik van jullie Mij te volgen om de rest van Mijn Kerk te vormen. Dan zullen wij ons allen verenigen om de overgebleven delen te verzamelen  terwijl wij opgaan naar Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder en Verlosser van heel de Mensheid