310. De grootste gruwel tegen de Joden wordt gepland sinds de Holocaust
Woensdag 11 januari 2012, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, let nu op de pogingen die ondernomen worden door de wereldwijde macht, niet die van het licht, welke probeert om een campagne tegen Mijn volk op te zetten. Ik verwijs naar Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.

Boosaardige plannen worden gesmeed om het praktiseren van het christendom weg te drukken en dat op een sluwe en subtiele wijze. Het zal beginnen met een verandering in de grondwetten van de landen overal in de westerse wereld.

Elke poging zal ondernomen worden om vulgaire beweringen tegen Mijn christelijke Kerken te verkondigen. Mijn gewijde bedienaars zullen zich geleidelijk aan terugtrekken en Mijn volk achterlaten met weinig geestelijke steun. Al deze wetten zullen een listige uiterlijke schijn hebben van verdraagzaamheid.

Jullie geloof, Mijn kinderen, wordt op de proef gesteld als nooit voorheen.

Christelijkheid en elke poging om Mijn naam openlijk te verkondigen zal gedwarsboomd worden. In plaats daarvan zal een lege doctrine oprijzen en mensen zullen verward zijn. Zij zullen geloven dat die doctrine een goede en redelijke vervanging is voor de waarheid, terwijl het in feite een leugen zal zijn.

Deze boosaardige groep is zo machtig en maar weinigen weten van haar bestaan. Toch zijn zij het die overal aan de touwtjes trekken. Mijn kinderen zijn als poppetjes.

Mijn uitverkoren volk, de Joden staan weerom voor een verschrikkelijke vervolging. Plannen om hen te gronde te richten zijn onderweg.

Zij van wie zij denken dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.

Zij zullen zo’n ontberingen te dragen hebben dat Ik de mensheid oproep om voor Israël te bidden. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk gecomplotteerd.

Bid, bid, bid dat de groep van de Antichrist tegengehouden wordt om deze onheilsdaden uit te voeren.

Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig zodat zij tijdens de Waarschuwing hun beledigingen zouden inzien. Bid dat zij hun pantser afleggen en smeken om Mijn Barmhartigheid.

Indien zij dat doen dan kunnen oorlogen en onrust in Israël afgezwakt worden.

Vele profetieën zullen zich nu voor jullie ogen beginnen te ontvouwen. Zij die blind zijn voor Mijn beloften moet het licht gegeven worden van Mijn Barmhartigheid opdat zij opnieuw zouden zien.

Laat jullie niet om de tuin leiden, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant is niet altijd wat het lijkt. Vredesstrijdkrachten, velen van hen zijn onschuldige pionnen, worden voorgelogen.

Vrees nooit, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op deze sekte die nu al eeuwenlang samenzweert tegen Mijn Kerk.

Zij kunnen en zullen niet winnen. Maar zij zullen enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun boosaardige dominantie kan matigen.

Bid het nieuwe Kruistochtgebed (18) om de Antichrist en zijn groep waarover Ik spreek te helpen stoppen.

“O lieve Jezus, red de wereld van de Antichrist.

Bescherm ons tegen de boosaardige aanvallen van Satan.

Bewaar de laatste resten van Uw Kerk voor het kwaad.

Geef al Uw Kerken de sterkte en de genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.”

Jullie geliefde Jezus

Redder en Verlosser van heel de mensheid