309. De Maagd Maria: zoveel zielen kiezen ervoor de tekens die Ik geef te negeren
Dinsdag 10 januari 2012, 20.30 u.

Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed in deze tijd.

Mijn kinderen lijden overal in alle landen. Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich heden verenigen opdat de duisternis eindelijk van de aarde mag opgetrokken worden.

Hoe ween Ik van verdriet omwille van de zielen die ervoor kiezen om Mijn bezoeken aan zieners op aarde te negeren. Zo velen verkiezen ook de tekens te negeren die Ik geef om te verzekeren dat het geloof kan hersteld worden.

Hun harten zijn zo koud, inclusief die van priesters en geestelijken die blind zijn voor de waarheid, dat veel tijd werd verspild.

Indien zij maar hun harten geopend hadden voor de boodschappen die Ik de wereld gegeven heb, dan zouden meer zielen het voedsel gekregen hebben dat zij nodig hadden.

Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan Mijn woorden van bemoediging. Bid, bid, bid, opdat de stem van Mijn Zoon zou gehoord worden op de wijze waarop het bedoeld was. Waren jullie niet in de mening, Mijn kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden op Zijn grote barmhartigheid?   Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.

Zijn plannen zijn afgerond met één uitzondering. Hij heeft meer gebeden nodig want zonder die gebeden zullen zielen verloren gaan aan de verleider.

Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig veel noodzakelijke troost aan Zijn geliefde kinderen schenken.

In Zijn erbarmen zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn Tweede Komst.

Bid opdat al diegenen die in Mijn Zoon geloven hun harten zouden openen voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.

Indien zij luisteren en Zijn instructies navolgen zal alles goed zijn.

Indien zij de waarschuwing negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt, zullen zij anderen de kans op redding ontzeggen.

Ik smeek voor de edelmoedigheid van zielen om trouw te zweren aan Mijn geliefde Zoon door met Hem op te gaan naar het heerlijke rijk in het Nieuwe Paradijs

De boodschappers werden voor enige tijd in de wereld gezonden om de wereld te helpen voorbereiden op deze grote gebeurtenis.

De laatste etappen zijn nu uitgezet.

Luister nu naar de stem van Mijn Zoon terwijl Hij met jullie spreekt. Verwerp Hem niet.

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van Redding