308. Na de wereldwijde biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor Mijn Tweede Komst
Maandag 9 januari 2012, 8:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat snel vooruit en De Waarschuwing zal de voorbereiding op Mijn Tweede Komst aankondigen.

Na de wereldwijde biecht, waarbij aan het grootste deel van de mensheid bijzondere genaden en zegeningen zullen gegeven worden, zal Ik de weg voorbereiden op Mijn Tweede Komst.

De mensheid moet aanvaarden dat de tijd voor die grote gebeurtenis bijna daar is.

Verspil geen tijd bij de voorbereiding van jullie ziel en die van jullie familie voor Mijn Glorierijke Wederkomst.

Mijn Tweede Komst zal een eind maken aan de kwelling die jullie al duizenden jaren op aarde meemaken.

Deze glorierijke gebeurtenis zal zo groot zijn dat niemand zal ontbreken om van ontzag en verbazing naar adem te happen wanneer Ik aan de hemel verschijn.

Jullie van deze generatie zijn uitverkozen geworden om baat te vinden bij deze reis met Mij naar Mijn Nieuw Paradijs, gedurende het Tijdperk van Vrede, waarover Ik zal regeren.

Niemand mag uitgesloten worden. Niet een ziel mag toegestaan worden om door het net te vallen. Het is Mijn grootste verlangen om jullie allemaal in Mijn Koninkrijk te brengen.

Dit is de heerlijkheid waarop de mensheid gewacht heeft sinds Mijn dood op het kruis.

Voor diegenen onder jullie die Mijn smeekbeden gewoon negeren, Ik roep jullie dringend op om nu te beginnen met jullie voor te bereiden.

Mijn tijd komt naderbij. Ik heb nu Mijn laatste boodschapper in de wereld gezonden om jullie te helpen jullie zielen klaar te maken. Dat werd voorzegd.

Negeer Mijn waarschuwing niet want anders zullen jullie niet waakzaam zijn en jullie zullen je niet gepast voorbereiden.

Ik zal van nu af aan veel boodschappen meedelen zodat de wereld klaar is om Mij als hun Heerser te aanvaarden.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid