307. Jezus’ oproep tot alle kinderen ter wereld
Zondag 8 januari 2012, 15.30 u.

Mijn liefste dochter, Ik roep alle kinderen op die boven zeven jaar oud zijn en elk afzonderlijk kind van Mij in de wereld.

Jullie, Mijn kleine kinderen, zijn als juwelen in Mijn ogen.

Jullie schenken Mij zo’n tedere liefde en Ik vind groot genoegen in jullie gezelschap.

Weet dat Ik jullie zeer bemin. Sommigen onder jullie kennen Mij reeds en dat is goed.

Ik nodig jullie uit om meer met Mij te babbelen. In jullie eigen woorden. Als een vriend.

Heb nooit het gevoel dat jullie gebeden moeten leren of opzeggen die jullie moeilijk vinden. Kom in plaats daarvan naar Mij en maak Mij deelgenoot van al jullie gedachten, angsten, nieuwtjes of problemen. Ik sta altijd aan jullie zijde, zelfs wanneer jullie Mij negeren. Ik ben altijd hoopvol.

Tot die arme jonge mensen wier leven gevuld is met onwaarheid of die te maken hebben met drank of drugs, jullie moeten dit weten. Hoewel jullie binnen in jullie een leegte kunnen ervaren, jullie moeten Mij je hand geven en Ik zal haar vastpakken. Ik zal jullie ervoor behoeden om te verdrinken in een zee van verwarring.

Velen onder jullie voelen zich waardeloos of van geen betekenis. Jullie zijn zo overweldigd door hen die jullie verafgoden in de wereld van de muziek en beroemdheid dat jullie jezelf helemaal onbekwaam voelen. Heb nooit dat gevoel, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie heel bijzonder.  Elk van jullie heeft een uniek plekje in Mijn Hart. Sta Mij toe jullie mee te nemen op reis naar een wonderschone nieuwe toekomst.

Ik zal binnenkort een nieuw wonderbaarlijk Tijdperk van Vrede en Glorie op aarde inleiden. Wees sterk. Geef nooit op wanneer jullie je droevig voelen. Wanhoop nooit wanneer jullie je waardeloos voelen.

Bedenk dat jullie geboren werden met een bedoeling.  Het speelt geen rol wat jullie omstandigheden zijn, de reden voor jullie geboorte is de volgende. Jullie werden geboren om samen met Mij deel uit te maken van Mijn nieuw glorievol koninkrijk.

Ik weet dat het moeilijk voor jullie is om Mijn stem te horen omdat er zoveel valse goden zijn die jullie aandacht proberen te trekken.

Mijn belofte aan jullie is deze. Leef jullie leven in hoop en liefde voor Mij, jullie Jezus en Ik zal jullie het geschenk geven van het Paradijs. Dat Paradijs wacht op jullie, als jullie Mij alleen maar willen vragen jullie te helpen op jullie reis naar Mij.

Ik ben de liefde die ontbreekt aan jullie leven.

Ik ben de vrede die jullie zoeken.

Ik ben de hulp die jullie nodig hebben om opnieuw liefde in jullie harten te voelen.

Ik ben Liefde.

Ik ben het Licht.

Zonder Mij blijven jullie in duisternis.

Ik bemin jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien ook kwetsen of beledigen.  

Zeg dit kleine gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie toegesneld komen. 

Jezus, als U mij kan horen

luister dan naar mijn kreet om hulp.

Alstublieft, help mij om te gaan met diegenen die mij pijn doen.

Help mij om de afgunst te stoppen die mijn leven dreigt over te nemen 

en help mij te stoppen met dingen te wensen die ik niet kan hebben.

In plaats daarvan, open mijn hart voor U, lieve Jezus.

Help mij echte liefde te voelen - uw liefde -

en echte vrede te voelen in mijn hart. Amen

Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu vanuit de Hemelen tot jullie hart.

Ik ben echt.

Ik besta.

Ik bemin jullie en Ik zal Mijn strijd om jullie te redden nooit opgeven zodat Ik jullie, jullie familie en vrienden kan meenemen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.  

Dat Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu op aarde terugkeren.

Ik wil dat jullie deel uitmaken van dit nieuwe heerlijke leven dat jullie dromen te boven gaat.

Ik zegen jullie nu.

Jullie geliefde vriend

Jezus