306. God de Vader – Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht
Zondag 8 januari 2012, 14.04 u.

Ik ben de Koning van geheel de schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. Heel de mensheid zal Mij eren, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning.

Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse Vader, te eren in al Mijn glorie is eindelijk zeer nabij.

De gebeden van Mijn geliefde kinderen, Mijn nederige dienaars, redden zielen en een groot deel van de mensheid tegen de krachten van de duisternis die de aarde bedekt.

Voorwaar, zo zeg Ik tot jullie allen, Mijn nederige volgelingen en zij die in Mij geloven, de Schepper van de hele mensheid, verenig jullie. Jullie moeten samensmelten tot één kracht om Mij, jullie Vader, te eren.

Bid nu in eenheid voor wereldwijde bekering. De Heilige Geest werd over de hele wereld uitgestort op 10 mei 2011. Het heeft al zo vele goede zielen gewenkt om Mijn woord te verkondigen. Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen.

De ergste aanvallen zullen gericht zijn op Mijn Kerken en op al diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, eren.

Het geloof van Mijn Kerk zal blijven afnemen, maar het geloof van diegenen die voor Mij buigen zal de mening van goede Christenen van overal beïnvloeden en hen dichter bij Mij brengen. Er ontstaat veel verwarring tussen Mijn kinderen. Tot al diegenen die weggetrokken worden van het gebed tot Mij, God de Allerhoogste, hoor Mijn smeekbede aan de mensheid.

Laat nooit toe dat iemand jullie wegtrekt van de waarheid van Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan de mensheid om zielen te redden.

Laat nooit toe dat iemand jullie ontmoedigt om te bidden voor deze arme gekwelde zielen die door Satan gegrepen zijn.

Verenig jullie tot één geheel, kinderen, en bid nog een laatste maal voor barmhartigheid. Jullie gebeden schenken Mij de hulp die vereist is om het grootste deel van de mensheid te redden.

Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Omwille van deze zending zul jij de laatste van dit soort boodschappen voor de wereld ontvangen en jij zult het eerste doelwit zijn van Satan en zijn slaafse volgelingen.

Er zijn nu vele profeten aan wie een heilige zending werd gegeven en door Mij bekrachtigd om te helpen de mensheid te leiden.

Na jouw zending zal Ik niemand anders zenden om Mijn boodschappen mee te delen want de wereld, zoals jij hem kent, zal voor altijd veranderd zijn.

Als profeet van de eindtijd zal jouw stem eerst en vooral verworpen worden door gelovigen. Want zij zullen deze goddelijke boodschappen agressief bestrijden op een manier dat het je zal doen schrikken en bang maken, Mijn dochter.

Satan zal deze arme heilige zielen aanvallen met de bedoeling Mij te kwetsen. Hij heeft reeds de harten van gelovigen verblind voor de waarheid. Hij zal de waarheid verdraaien in de geesten van hen die eer bewijzen aan Mij, hun Hemelse Vader en aan Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Hoe dan ook, wees blij, want veel bekeringen zijn reeds bekomen door de hulp van andere zieners en profeten in de wereld.

Zo vele catastrofale gebeurtenissen zijn reeds afgewend omwille van hun werk. Nochtans zal een zeker aantal kastijdingen de wereld blijven overkomen om naties te zuiveren.

Mijn dochter, de macht van de slang zal vernietigd worden en spoedig. Daarom is het dat Mijn kinderen de toekomst niet moeten vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht.

Al wat jullie moeten doen is bidden voor jullie broeders en zusters en volledig op Mij vertrouwen.

Hoewel de Waarschuwing, die weldra en onverwacht zal plaatsvinden, zielen zal redden, is er nog veel gebed nodig.

De gebeden die Ik jullie nu vraag zijn in het bijzonder voor de jonge mensen in alle delen van de wereld. Dat zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door de boosaardige leugens van Satan. Dat zijn de kinderen die veel van hun tijd doorbrengen in valse afgoderij en in een droomwereld. Zij hebben jullie gebeden het meeste nodig.

Verenig jullie, kinderen.

Zet jullie meningsverschillen aan de kant.

Schud jullie mantel van trots af.

Val neer in liefde en nederigheid om Mij te vragen naar de genaden die jullie nodig hebben.

Deze genaden zullen jullie zielen met de Heilige Geest overstromen.

Enkel dan zullen jullie gebeden gehoord en beantwoord worden.

Jullie geliefde Hemelse Vader

God, de Allerhoogste