301. De Maagd Maria: de tijd voor de Triomf van mijn onbevlekt hart is niet veraf.
Maandag 2 januari 2012, 12.00 u.

Mijn kind, de tijd van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet meer veraf.

Wanneer Satans macht afneemt wordt hij steeds meedogenlozer in zijn jacht op zielen.

Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden omdat hun geloof tot het uiterste getest zal worden.

Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede wijze getest wordt, mogen zij niet wankelen maar moeten waakzaam blijven. Zij moeten te allen tijde zuiver van hart blijven.

Zij moeten ook zwijgzaam blijven wanneer zij afgunst voelen in hun zielen. Afgunst en jaloersheid leiden tot haat. Afgunst op uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder diegenen die Mijn Zoon liefhebben. Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken onder die bekoring  die de duivel in jullie harten plaatst. Een wijdverspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers in de wereld zal vanaf nu toenemen.

Dat werd aangekondigd daar zij behoren tot de vele heiligen van de eindtijd. Hun levenslot is hard en zij zullen intens lijden omwille van de taak die hun werd toevertrouwd.

Mijn kind, ik roep al diegenen op die Mij vereren, hun heilige Moeder, om tot Mij te bidden voor de bescherming van zieners en eindtijdprofeten.

Zij hebben jullie gebeden nodig. Zelfs indien jullie twijfels hebben omtrent deze zielen die uitgekozen werden om de waarheid aan de wereld mee te delen, bid dan toch voor hen.

Jullie zijn allen Gods schepping. Jullie moeten elkaar liefhebben. Verkondig het heilig woord van Mijn Zoon, maar nooit ten koste van het beledigen van een van Gods andere kinderen.

Beledigingen ontspringen niet uit liefde. Zij komen van de misleider wiens haat voor de mensheid geen grenzen kent.

Indien jullie Mijn Zoon beminnen en iets aan te merken hebben op een andere ziel, verzegel dan jullie lippen. Belaster een ander nooit in de naam van Mijn Zoon.

Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer ik die zielen die toegewijd zijn aan Mij, de heilige Moeder van God, zie schimpen op uitverkoren zieners die zielen helpen redden. Bid, bid, bid voor de zieners die door God de Vader vandaag in de wereld werden uitgekozen. Wees ervan overtuigd dat zij die de grootste beledigingen ondergaan diegenen zijn die in de naam van Mijn Zoon spreken.

Diegenen van wie de boodschappen hevig betwist, afgekeurd en verscheurd worden, zijn meestal de uitgekozen zielen. Zij zijn de eerste doelwitten van de duivel die, door middel van anderen, de gelovigen zal honen opdat zij deze zieners zouden verwerpen.

Onthoud dat deze boodschappers Mijn Zoon en Zijn heilig woord vertegenwoordigen.  

Verwerp de waarachtige ziener en jullie verwerpen het woord van Mijn dierbare Zoon.

Bid altijd om onderscheiding. Hoe dan ook mogen jullie nooit openlijk deze goddelijke boodschappen bespotten die aan de mensheid gegeven worden om de zielen te redden van het vuur van de hel.

Blokkeer het werk van deze zieners en jullie blokkeren de redding der zielen.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van Redding