300. Er is slechts n waarheid. En licht. Al het andere zijn leugens.
Zondag 1 januari 2012, 17.30u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze zending ook is, Ik nooit zal nalaten jou te leiden. Mijn stem bemoedigt je altijd. Mijn geest beweegt jouw hart zodat jij er machteloos tegen bent. Mijn liefde is zo omhullend dat jij niet in staat bent Mij je rug toe te keren of Mij te verloochenen. Toch vindt jij dat je onderweg struikelt.

Wanneer jij probeert om Mijn woord te analyseren, dan zal je ontdekken dat jij niet in staat bent om dat met succes te doen. Geen enkele hoeveelheid analyses kan de waarheid, van wat Ik zeg, veranderen.

Niemand, Mijn dochter, ook jij niet, heeft de autoriteit om de betekenis van Mijn heilig woord te verdraaien opdat het wat meer aanvaardbaar zou zijn in jullie ogen.

Dat geldt ook voor Mijn woord in de heilige Bijbel en Mijn woord vervat in deze boodschappen. Heb meer vertrouwen in Mij, Mijn dochter. Vraag Mijn kinderen en al Mijn geliefde volgelingen Mij volledig te vertrouwen.

Ik zal de mensheid nooit laten vallen. Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden van Mijn gekoesterde kinderen. Ik zal altijd antwoord geven aan arme zielen die smeken om Mijn barmhartigheid. Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is tot Mijn kinderen spreken om te voldoen aan hun behoeften en hun te geven wat zij willen horen.

De waarheid moet gezegd. Mijn heilig woord mag nooit afgezwakt worden en met de waarheid mag nooit geknoeid worden. Mijn heilig woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid worden zodat het een leugen wordt.

Weet dat de tijd voor Mijn gerechtigheid nabij is. Begrijp dat Mijn barmhartigheid groot is, maar de verdorvenheid die Ik in jullie wereld zie doet Mij walgen.

Die verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die Mijn woord belijden en die beweren Mij te kennen. Zij hebben Mijn onderrichtingen al eeuwenlang verdraaid om te voldoen aan hun hebzucht, begeerte, hoogmoed en gierigheid.

Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik voor Mijn ogen verdorven handelingen zie en merk hoe Mijn kinderen worden wijs gemaakt om te geloven dat deze handelingen aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.

Word wakker voor de waarheid. Mijn grote barmhartigheid staat ter beschikking van elke ziel tijdens de Waarschuwing.

Maar pas op. Die Christenen die geloven dat de verdraaide waarheid van Mijn leer aanvaardbaar zal zijn in Mijn ogen zullen tijdens de Waarschuwing geschokt worden. Zij zullen zich verzetten tegen de waarheid wanneer Ik bekend maak hoe hun zonden Mij ten zeerste beledigen.

Ik doe een dringende oproep tot deze mensen om te aanvaarden dat Ik de waarheid ben en het licht. Er is slechts n waarheid. En licht. Al de rest zijn leugens.

Onderzoek oprecht jullie geweten, kinderen, voor de Waarschuwing plaatsvindt. Leer de waarheid te herkennen alvorens je voor Mij komt. Want op dat moment en alleen dan zal jullie lijden minder zijn.

Jullie Leraar en Verlosser

Redder van heel de Mensheid

Jezus Christus