299. De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien duistere zielen zich bekeren
Zondag 1 januari 2012, 15.00 u.

Mijn kind, de tijd is nabij, maar Mijn kinderen moeten geduld hebben. Alles zal gebeuren overeenkomstig de heilige wil van Mijn Vader.

Kinderen, jullie moeten beseffen dat de duistere krachten in jullie wereld jullie geloof in God de Vader bedreigen. Deze boze machten zullen niet winnen omdat zij geen macht hebben over Mijn hemelse Vader. Toch zullen zij hun naaste broeders en zusters kwellen door moord, oorlog en heerszucht.

Bid opdat deze duistere zielen spoedig het licht van Mijn Zoon zouden zien. Indien zij zien en zich tijdens de Waarschuwing bekeren, dan zal er een tijdelijke vrede op aarde heersen. Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen moeten vertrouwen om redding, wacht vol ongeduld om Zijn grote Barmhartigheid naar de mensheid te brengen.

Bid vurig, Mijn kinderen, voor de redding van deze duistere zielen die de Waarschuwing mogelijk niet overleven.

Deze arme zielen zullen geterroriseerd zijn, niet alleen wanneer zij hun zonden zullen zien, maar ook wanneer zij de duisternis zullen zien waarin zij zich bevinden. Die duisternis heeft hun zielen zo zeer bedekt dat het licht van Mijn Zoons erbarmen hen zwak en onmachtig zal maken. Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid te grijpen die Mijn Zoon hun wil schenken.

Ik verzoek jullie dringend te bidden voor deze zielen. Mijn Zoon is vastberaden deze zielen het eerst te redden. Hij heeft meer gebed nodig, kinderen. Jullie moeten om barmhartigheid smeken voor deze verduisterde zielen.

Mijn kind, vraag mijn kinderen om deze Kruistocht van gebed toe te wijden aan Mij, de Moeder van Redding.

O, Onbevlekt Hart van Maria,

Moeder van het Heil en Middelares van alle genaden,

U die zal deelnemen aan de redding van de mensheid

uit de verdorvenheid van Satan,

bid voor ons.

Moeder van het Heil, bid dat alle zielen gered kunnen worden

en de liefde en barmhartigheid aanvaarden, betoond door Uw Zoon,

Onze Heer Jezus Christus, die nog eens terugkomt om de mensheid te redden en om ons de kans te geven op Eeuwig Heil. Amen.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Redding