298. Zonder Mijn Akte van Barmhartigheid zouden naties elkaar vernietigen
Zaterdag 31 december 2011, 12.00 u.

Uittreksel van een private boodschap geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid waarin het 16de gebed van Kruistocht van Gebed is opgenomen. Hierin wordt gebeden opdat de mensen de genaden zouden aannemen die hun door Jezus gegeven worden tijdens De Waarschuwing en een belofte om Zijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.

Mijn dochter, De Waarschuwing zal de authenticiteit van deze, Mijn heilige boodschappen, aan de wereld bewijzen. Je moet ze nooit in twijfel trekken. Geen enkele van hen is op een of andere manier bezoedeld.

Bereid je voor op De Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om vergeving voor hun zonden.

Ik zal je nu een speciaal Kruistocht-Gebed geven voor de wereld om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de Grote Akte van Barmhartigheid die Ik nu aan de wereld schenk.

“O Mijn Jezus, houd mij sterk gedurende deze beproeving van Uw Grote Barmhartigheid. Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.

Open Mijn ogen voor de waarheid van Uw belofte van Eeuwige Redding.

Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw vriendschap.

Omsluit mij in de armen van de Heilige Familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden. Ik bemin U, Jezus en ik beloof U vanaf vandaag dat Ik uw Heilig Woord zal verkondigen zonder vrees in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor altijd en altijd. Amen.“

Heb geen vrees voor deze grote Akte van Barmhartigheid die moet plaatsvinden, want anders zouden naties elkaar vernietigen.

Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren, maar de strijd voor de zielen zal zich nu intensifiëren.

Jouw geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid