295. God de Vader: Aanvaard deze laatste kans of zie een verschrikkelijke kastijding onder ogen
Woensdag 28 december 2011, 15.30 u.

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om al Mijn kinderen waar ook te informeren omtrent de dringende noodzaak verlossing te zoeken. Omwille van Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te geven om tot Mij, hun Hemelse Vader, terug te keren. Ik kan openbaren dat de grote Barmhartigheid die aan al Mijn kinderen zal getoond worden slechts eenmaal zal plaatsvinden.

Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden of verdragen dat een verschrikkelijke kastijding over de wereld zal komen.

Elke afzonderlijke ziel zal binnen korte tijd de tekens van de verlichting van het geweten zien.

Ieder van hen zal beschaamd op de knieën vallen, wanneer zij, misschien wel voor de eerste keer, zien hoe pijnlijk hun zonden in Mijn ogen zijn. Zij die een goed en nederig hart hebben zullen deze grote barmhartigheid met dankbaarheid en opluchting aanvaarden.

Anderen zullen het een zeer moeilijke beproeving vinden en velen zullen mijn liefde en vriendschap weigeren. Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan aan hen geen tweede kans gegeven worden.

De wereld zal uiteindelijk de macht van zijn Hemelse Vader aanvaarden wanneer het wonder aan de hemel door iedereen waar ook (ter wereld) zal gezien worden.

De geboorte van een nieuwe wereld is bijna voor jullie gekomen. Grijp Mijn barmhartigheid nu jullie het kunnen. Stel niet uit tot de laatste minuut.

Voeg jullie samen als een eenheid in vereniging met Mij om het Nieuwe Tijdperk van vrede te omhelzen dat wacht op al die minzame zielen die Mij beminnen.

Mijn Barmhartigheid is zo groot, dat het gebed dat Mijn Zoon de wereld door jou gegeven heeft, Mijn dochter, voor de immuniteit voor deze zielen (zie hieronder het uittreksel van de Kruistocht van Gebed nummer 13) zo krachtig zal zijn dat de zielen die zich nog steeds in duisternis bevinden kunnen en zullen gered worden.

“O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus Christus wiens lijden op het kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Barmhartigheid afwijzen. Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw bewijzen van liefde. Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping. Omwille van Uw barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.

Vergeet nooit de kracht van het gebed kinderen en hoe het de kastijding kan verzachten.

Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en de Grote Beproeving kan afgewend worden.

Jullie Hemelse Vader

God, de Allerhoogste