293. Toen ik op de aarde rondging werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering
Maandag 26 december 2011, 15.50 u.

I ben Jezus die jou nooit verlaat hoezeer jij ook lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, Zoon van God die mens werd, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, overstijg deze plotse uitbarsting van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat jij door deze ontwikkeling redt. Mijn kinderen moeten de zuivering ondergaan opdat hun zielen zouden gereinigd worden in deze tijd. Dus moeten ze hieraan wennen. Vele van Mijn kinderen worden nog steeds gezuiverd voor De Waarschuwing plaatsvindt. Met de tijd zullen zij begrijpen waarom dit gebeurt, Mijn dochter.

De engelen zijn voortdurend bij je, als nooit tevoren. Want, Mijn dochter, jij zal nu omwille van deze boodschappen het grootste aantal aanvallen aantrekken tot hiertoe. 

Elk woord dat Ik zeg zal nu uiteengerukt worden.

Elke les en waarheid die Ik aan de wereld probeer mee te delen zal nu bevraagd en als godslasterlijk geoordeeld worden.

Mijn Heilig Woord voor Mijn volgelingen werd ook bekritiseerd toen Ik op aarde rondging. Toen Ik onder Mijn volk wandelde werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering. Mijn woord werd op vele plaatsen niet aanvaard en vooral niet bij de priesters en de FarizeeŽn.

Mijn dochter, deze mensen, die vol eigendunk beschimpen door hun zelfverklaarde kennis van de schriften, zullen de ergste beledigers zijn. Zij zullen verwaand opwerpen dat hun gebrekkige opvatting van de Heilige Schrift belangrijker is dan de waarheid.

Hun hoogmoed belet hen Mijn stem te herkennen wanneer die in de wereld van vandaag meegedeeld wordt. Houd je nooit bezig met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van het licht. Spijtig genoeg geloven zij dat van zichzelf wel. Onthoud dat zij die neerkijken op en spotten met anderen in Mijn naam, Mij niet vertegenwoordigen.

Zij betonen geen liefde, begrip of nederigheid.

Deze aanvallen stapelen zich op om jou te doen stoppen met dit werk en om nieuwe twijfels in jouw geest te brengen. Bid voor deze mensen. Negeer ze. Focus enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit heilig werk op deze manier aangetast wordt.

Satan werkt zeer actief in deze zielen en zal elk sluw argument gebruiken om deze boodschappen die van Mijn lippen komen te ondermijnen. Door je in te laten met of te antwoorden op deze aanvallen, geef je Satan de macht die hij zoekt.

Ga nu in vrede. Blijf vooruit kijken en wees altijd gehoorzaam aan Mijn verlangens. Herinner je dat jij Mij de gave van jouw vrije wil gegeven hebt. Sta Mij daarom toe je te leiden.

Stel je volledig vertrouwen in Mij.

Ik bemin je.

Jouw Jezus