291. God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn rechtmatige Troon op te eisen
Zaterdag 24 december 2011, 18.00 u.

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Verlosser in de wereld gezonden heb om de mensheid te redden, zo ben Ik nu klaar om Mijn Zoon, Jezus de Verlosser van de mensheid, nogmaals te zenden om die zielen te redden die anders niet gered zouden kunnen worden.

Mijn kinderen moeten de betekenis begrijpen van het bitter zoete offer dat Ik voor de mensheid bracht toen Ik voor de eerste keer Mijn Zoon zond.

Toen Ik besefte dat de enige manier om de mensheid te redden erin bestond een Redder te zenden, wist Ik dat Ik niet kon verwachten dat een of andere profeet of uitverkoren ziel zulk een offer kon doorstaan.  Ik besliste dat Ik, door de tweede persoon van Mijn Godheid,  een Zoon zou zenden om de mensheid te redden. Dat was de enige doeltreffende manier om Satans plannen te verijdelen want zo groot was Mijn liefde voor Mijn kinderen.

Mijn Zoon te zien opgroeien tot een man was enerzijds verrukkelijk en anderzijds pijnlijk door de kennis van wat Hem te wachten stond. Maar omwille van de diepe, tedere liefde die Ik gevoel voor ieder van Mijn kinderen, was dit een offer dat bereidwillig werd ondergaan om zo Mijn familie veilig te stellen.

Nu De Waarschuwing naderbij komt ben Ik weerom de Wereld aan het voorbereiden, door deze Heilige boodschappen, om Mijn Zoon voor de Tweede Maal te verwelkomen.

De Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon is dichtbij, kinderen. Hij wordt gezonden om zijn rechtmatige troon op te eisen wanneer Hij zal heersen als Koning van de Mensheid.

Deze glorierijke gebeurtenis zal spectaculair zijn en is het sluitstuk van het plan om het Menselijk Ras te redden van het kwaad dat in jullie wereld bestaat. Satan zal binnenkort verworpen worden. Zijn volgelingen en zij die boosaardig zijn van hart zullen geschokt en verbijsterd zijn. Zij zullen op dat moment een keuze moeten maken. Ofwel neervallen en smeken om barmhartigheid en gered worden. Ofwel de grote gave weigeren die hun zal aangeboden worden.

Mijn kinderen, verenig jullie allen en vrees de spot niet. Jullie worden geleid door de Heilige Geest en de bescherming van de engelen en de heiligen in de Hemel wordt jullie verschaft. Het zal aan jullie zijn, Mijn volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn Zoon te verkondigen die verlangt dat deze boodschappen over de hele wereld verspreid worden. Het zal ook door jullie gebeden zijn dat verloren zondaars uit de armen van de Duivel kunnen getrokken worden.

Kinderen, jullie bevinden zich in de eerste fases van de laatste strijd. Jullie tweede kans op eeuwige redding wordt jullie gegeven door de barmhartigheid van Mijn welbeminde Zoon. Verkwansel deze gelegenheid niet. Voeg jullie samen als één man in vereniging met jullie familie in de Hemel om jullie broers en zussen op aarde te redden.

Verheug jullie bij deze Kerstmis, want het zal een bijzondere viering zijn daar jullie nu moeten helpen om de zielen voor te bereiden op De Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Ik bemin jullie allen, kinderen. Aanvaard mijn Liefde. Omarm, Mij, jullie Eeuwige Vader die alles zal doen wat mogelijke is om jullie allen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op te nemen.

God de Vader