290. De Maagd Maria: Het Plan om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is afgesloten.
Donderdag 22 december 2011, 09.30 u.

Mijn kind, de wereld moet zich door gebed op Mijn Zoon voorbereiden.

Het plan van Mijn dierbare Zoon om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is afgesloten.

Er werd tijd gegeven om het geloof te verspreiden door deze en andere goddelijke boodschappen. Zelfs een kleine groep van toegewijde Christenen die bidden voor de zielen van diegenen die Mijn Zoon verloochenen, kan deze zielen redden.

Mijn kind, jij moet vragen aan zo veel mogelijk volgelingen om te bidden voor de onschendbaarheid voor deze arme zielen in zonde.

Ik smeek al de volgelingen van Mijn Zoon nooit de hoop voor de hele mensheid op te geven.

Vele arme zielen weten niet wat zij doen wanneer zij het bestaan van God de Hemelse Vader ontkennen. Hun denkwijze wordt door menselijke logica gedicteerd waarbij alle dingen gebaseerd zijn op hoe zij met het blote oog worden waargenomen.

Zij kunnen niet verstaan dat de aarde eenvoudig een planeet is die door God voor zijn kinderen geschapen werd. Het is slechts een tijdelijke verblijfplaats.

Het Nieuwe Paradijs is hun ware erfdeel.

Bid, bid, bid voor deze kinderen opdat de Heilige Geest hun zielen zou aanraken en de liefde voor Mijn Zoon in hun harten zou ontsteken.

Vergeet nooit dat Kerstmis een Heilig Feest is om de Verlosser te vieren die gezonden werd om jullie, al Mijn kinderen, eeuwig leven te geven.

Jullie Heilige Moeder

Koningin van de Hemel