289. Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden
Woensdag 21 december 2011, 20.10 u.

Mijn liefste dochter, Ik ben het.

Vanavond kom Ik om troost te geven aan zondaars die denken dat zij niet waardig zijn om voor Mij te staan.

Ik richt Mij tot jullie allen, arme gekwelde zielen die denken dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat Ik jullie niet zou kunnen vergeven.  Hoe vergissen jullie je.  

Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven. Waarom zijn jullie zo bang? Weten jullie niet dat zelfs de allerzwaarste zonde van moord vergeven kan worden?

Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden indien oprecht berouw vanuit het hart getoond wordt. Ik wacht. Open jullie harten voor Mij. Verlaat jullie op Mij. Ik ben waarschijnlijk de enige echte vriend die jullie hebben aan wie jullie alles kunnen zeggen zonder dat het Mij zal choqueren.

Zonde is een onontkoombaar feit in het leven. Zeer weinig zielen, evenmin uitverkoren zielen, kunnen voor een lange tijd in staat van genade blijven.

Heb nooit het gevoel alsof jullie die zonden niet kunnen biechten, ongeacht hoe ernstig zij  mogen zijn. Indien jullie Mij vrezen en jullie Mij je rug blijven toekeren zullen jullie je nog verder van Mij verwijderen. Veel van Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig.

Toch bemin Ik iedereen, zelfs de meest verharde zondaars. Ik verschoon de zonde niet. Dat zou Ik nooit kunnen doen. Maar Ik bemin de zondaar.

Het was omwille van de zonde dat Ik in de wereld werd gezonden als een Verlosser opdat jullie zouden kunnen vergeven worden.

Om te worden vergeven moeten jullie vergeving vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.

Ik, jullieVerlosser, vraag jullie om halt te houden en na te denken over het leven dat jullie leiden. Ofwel beminnen jullie God door jullie goede daden en liefde voor jullie naaste ofwel doen jullie dat niet. Jullie hoeven Mij niet te kennen om Mij te beminnen, kinderen.

Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, de vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen betonen, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder het te beseffen. 

Ook door de nederigheid van hart, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor al hetgeen  verkeerd was in jullie leven, bewijzen jullie je liefde voor Mij.

Hoe zouden jullie anders dicht aan Mijn hart kunnen komen, denken jullie?

Jullie moeten nooit angst hebben om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg.

Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan voeden en de vrede kan geven waarnaar jullie hunkeren.

Jullie geliefde Jezus