287. Kruistocht van gebed (15) - Dankzegging voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid
Maandag 19 december 2011, 19.30 u.

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Christenen overal ter wereld Mijn geboorte zouden vereren vanuit het diepst van hun hart.

Ik verlang vurig dat heel de mensheid Mijn Heilige Geest zal toestaan om in deze tijd diep in hun harten en zielen door te dringen.

Mijn geboorte moet vereerd worden voor wat zij tegenwoordig stelt wanneer Mijn geboorte gevierd wordt. Weet dat het Mijn gave van Verlossing is die jullie eren.

Daarvoor werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.

Daarvoor zal Ik wederkeren om de mensheid een tweede kans op verlossing te schenken.

Ik wil dat Mijn kinderen deze Kerstmis de volgende kruistocht van gebed aanbieden:

“O Hemelse Vader

Wij eren U met een diepe waardering voor het offer dat U bracht toen U een Verlosser in de wereld zond. Wij bieden U met vreugde en dankbetuiging ons gebed aan in nederige dankbaarheid voor de gave die U nu aan Uw kinderen geeft: de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden. Amen."

Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus