286. Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben
Zondag 18 december 2011 15.10u

Mijn dochter, de mensen die zo ver van Mij verwijderd zijn, baren Mij de meeste zorgen.

Alle moeite moet gedaan worden door Mijn volgelingen om Mijn gebed tot Mijn Eeuwige Vader te verspreiden, dat jou gegeven werd, waarin gesmeekt wordt voor de onschendbaarheid voor hun ziel (kruistocht van gebed 13). 

“O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus Christus wiens lijden op het kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Barmhartigheid afwijzen. Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping. Omwille van Uw barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.”

Ik doe een dringende oproep tot alle gelovigen, die deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld lezen, om te bidden als nooit voorheen.

Ik heb jullie toewijding nodig om te garanderen dat al Mijn kinderen mijn gave met liefde en vreugde in hun harten aanvaarden.

Zij moeten niet vrezen, want Ik kom met een gave van Liefde en Barmhartigheid.

Jullie Jezus

Redder en Verlosser van heel de Mensheid